Forenklede forelegg: Andre trafikksynder

Forenklede forelegg brukes for å sanksjonere mot alt fra kjøring med moped på motorvei til ulovlig forbikjøring foran bakketopp. Satsene strekker seg fra 1.300 til 5.200 kroner.


I tillegg til brudd på fartsgrensene, kan det utstedes forenklede forelegg for rundt 40 konkrete trafikkregelbrudd. Flertallet av de aktuelle bruddene dreier seg om brudd på vikepliktreglene, ulovlige forbikjøringer og kjøring i strid med skilting og veimerking.

Det er imidlertid verdt å merke seg at man kan ilegges forenklet forelegg på 2.000 kroner for ikke å ha skrapet front- og sideruter skikkelig på vinteren, noe som rammes av bestemmelsen "kjøring uten å ha tilstrekkelig utstyn". 2.000 kroner er også straffen for den som kjører omkring med blendende fjernlys eller en parkeringsbrems som ikke virker (4.000 kr for lastebiler).

Vær også klar over at kjøring i sykkelfelt straffes med 3.200 kroner, at kjøring i kollektivfelt kan koste 4.200 kroner og at ulovlig terrengkjøring kan resultere i et forelegg pålydende hele 5.200 kroner.

Forenklede forelegg: 1.300 til 3.200 kroner
RegelbruddSatser
Bruk av elektronisk utstyr som kan forstyrre føreren, bla. mobiltelefon som ikke er fastmontert1300
  
Kjøring... 
... med traktor som ikke lovlig kan kjøre i minst 40 km/t på motorveg 
... med moped på motorveg 
  
Kjøring...2000
... uten foreskrevne kjennemerker 
... uten å gi påbudt tegn 
... uten å ha påbudt lys tent 
... med fjernlys på slik at annen trafikk blir blendet 
... der det er feil på nærlys, fjernlys eller kjørelys 
... uten å ha tilstrekkeling utsyn 
... med flere personer enn kjøretøyet er registrert for eller har seter til 
  
Bruk av bil under 3,5 tonn tillatt totalvekt uten fungerende parkeringsbrems* 
  
Kjøring...3200
... på eller over sperrelinje 
... på eller over sperrefelt 
... på fortau, gangvei, sykkelvei og sykkelfelt 
... i strid med bestemmelsene om feltvalg ved svinging 
  


Forenklede forelegg: 4.000 til 5.200 kr
RegelbruddSatser
Bruk av bil over 3,5 tonn tillatt totalvekt uten fungerende parkeringsbrems*4000
  
Kjøring i strid med trafikkskiltene:4200
Innkjøring forbudt 
Trafikkforbud 
Envegskjøring 
Svingforbud 
Vendingsforbud 
Påbudt kjøreretning 
Påbudt kjørefelt 
Påbudt rundkjøring 
Kollektivfelt 
Gågate 
Sambruksfelt 
  
Bruk av motorsykkel/moped med høyere ytelse/hastighet enn den er registrert for 
  
Kjøring mot rødt lys5200
  
Brudd på vikepliktregelen ved ... 
... stoppskilt 
... vikepliktskilt 
... trafikk fra høyre 
... gangfelt 
... for gående/syklende ved svinging 
... utkjøring fra p-plass, torg, eiendom, gatetun, bensinstasjon osv. 
  
Ulovlig forbikjøring ... 
... i strid med 
... på høyre side 
... like foran eller i vegkryss 
... hvor sikten er hindret ved bakketopp, sving osv. 
... foran gangfelt 
... når forankjørende har gitt tegn til forbikjøring 
... når bakenforkjørende har påbegynt forbikjøring 
  
Ulovlig kjøring i terrenget eller på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel 
  


Les mer om de ulike trafikksyndene her:

  • Gebyrer
  • Forenklede forelegg: Fart
  • Bot eller fengsel?