Forbrukerombudet led nederlag

Bilimportører og -forhandlere trenger ikke å inkludere årsavgiften i sine annonserte priser. Det er konklusjonen etter et vedtak i Markedsrådet.

Forbrukerombudets offensiv for å rydde opp i annonserte bilpriser lyktes dermed ikke helt. Som vi skrev i mars, mente Forbrukerombudet at årsavgiften, som i år er på 2.755 kroner, skal inkluderes i prisen som oppgis i annonser og annet reklamemateriell. Enkelte bilimportører bøyde seg for Forbrukerombudets vilje. Men to av de største, Harald A. Møller og Toyota Norge, nektet å akseptere Forbrukerombudets retningslinjer.

Ga importørene medhold

Forbrukerombudet valgte å trekke de to bilimportørene inn for Markedsrådet, men fikk ikke medhold i sitt syn. Markedsrådet har nå en gang for alle gitt norske bilimportører medhold i at årsavgiften ikke trenger å regnes inn i nybilprisene.

Bilimportørenes Landsforening (B.I.L), som bisto de to importørene i Markedsrådet, har imidlertid bestemt seg for å møte Forbrukerombudet på halvveien. B.I.L anbefaler sine medlemmer å ta med et punkt om årsavgift i sitt annonsemateriell, der det tydelig fremgår at årsavgift kommer i tillegg til den oppgitte prisen.

Delseier for Forbrukerombudet

Forbrukerombudet led nederlag


Forbrukerombudet nådde altså ikke helt frem på dette punktet. Men når det gjelder frakt- og leveringsomkostninger, har ombudet oppnådd resultater. Etter påtrykk fra Forbrukerombudet anbefaler Bilimportørenes Landsforening sine medlemmer å regne disse inn i annonserte priser. Dermed har ombudet delvis lyktes i sin offensiv.

Det betyr dessverre ikke at bilpriser har blitt en enhetlig materie. Tvert i mot, potensielle bilkjøpere vil måtte forholde seg til minst tre ulike priser på én og samme bil.

1. Offentlige bilprislister

DinSide er blant de mange mediene som tar utgangspunkt i Norges offisielle prisliste, som utarbeides av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Forbrukerombudet har valgt å ikke blande seg inn i hvilke priser importørene oppgir til OFV og andre tilsvarende samle-prislister. Prisene i disse listene vil derfor ikke inkludere frakt- og leveringsomkostninger.

2. Importør-annonser

Forbrukerombudet led nederlag


B.I.L er altså enig i at bilimportører bør inkludere frakt- og leveringsomkostninger i sitt annonsemateriell. Men fordi frakt- og leveringsomkostninger har geografiske variasjoner, er det umulig å oppgi en pris som gjelder for hele landet. Derfor vil prisene i riksdekkende annonser kun inkludere frakt- og leveringsomkostninger til en spesifisert by, vanligvis Drammen eller Oslo. Skal bilen kjøpes et annet sted, vil ytterligere frakt- og leveringsomkostninger kunne komme i tillegg. B.I.L mener at importørene skal opplyse om dette i sine annonser.

3. Forhandler-annonser

Forbrukerombudet led nederlag


Den høyeste og samtidig mest korrekte prisen vil bli å finne i lokale forhandler-annonser. B.I.L støtter Forbrukerombudets oppfatning om at prisene i slike annonser skal inkludere de fullstendige frakt- og leveringsomkostningene. Dermed vil prisene i slike annonser være de som ligger nærmest den faktiske prisen kunden til slutt må betale.

Men også her kommer altså årsavgift i tillegg. For ikke å snakke om alle de andre typiske ekstrautgiftene som vinterdekk, metallic lakk og forsikring. Du finner mer informasjon om de sure ekstrautgiftene her.

Oppsummering

Offentlige bilprislister:
Priser inkluderer ikke frakt- og leveringsomkostninger

Riksdekkende importør-annonser:
Inkluderer frakt- og leveringsomkostninger til spesifisert by. Lokale frakt og leveringsomkostninger kan komme i tillegg.

Lokale forhandler-annonser:
Inkluderer fullstendige frakt- og leveringsomkostninger.

Årsavgift kommer alltid i tillegg til prisen. Årsavgiften er i år 2.755 kroner og er i statsbudsjettet foreslått økt til 2.815 kroner for 2005.

Kilder: Forbrukerombudet, Bilimportørenes Landsforening

Relaterte artikler:

  • Vil rydde opp i bilprisene
  • De sure ekstrautgiftene