Forbered deg på dyrere bilforsikring

Det er ikke bare OBOS/Trygg-Hansa som sliter på bilforsikringsfronten. De aller fleste forsikringsselskapene taper i dag penger på bilforsikring.

Forbered deg på dyrere bilforsikring

  1. Disse skadene øker mest

1999 var et katastrofalt år for bilforsikringsbransjen. Antallet skader steg med 7,5 prosent og kom opp i over 600.000. Og ikke nok med det; høyere verkstedpriser bidro til at skadeutbetalingene steg enda mer -- med 11,2 prosent. Selskapene måtte derfor punge ut med over 7,7 milliarder kroner. Resultatet var at de fleste forsikringsselskapene høynet premiene kraftig ved årsskiftet. Enkelte av de minst attraktive kundene opplevde premieøkninger på opp i mot 50 prosent.

Verre og verre

Etter disse premieøkningene trodde du kanskje at du kunne puste lettet ut? Det kan du nok imidlertid ikke. For i følge tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), fortsetter antall skader å stige også i år. I årets første kvartal ble det innrapportert 169.000 skader, en økning på hele 9,7 prosent i forhold til samme periode i fjor. Resultatet er at en stadig større andel av forsikringsselskapenes inntekter går med til å dekke utbetalingene. Faktisk er den såkalte skadeprosenten nå oppe i 92,5 prosent. Det betyr at forsikringsselskapene betaler ut 92 kroner og 50 øre for hver hundrelapp de får inn i premie. Dermed har selskapene lite igjen til å dekke sine driftsutgifter.

Prisøkninger kommer

Den negative trenden tvinger selskapene til å velge blant følgende muligheter: De kan rett og slett kutte ut bilforsikring. Eller de kan effektivisere driften og/eller legge på prisene. Og vi tar nok ikke mye feil når vi tipper at de fleste selskapene i hvert fall vil benytte seg av det siste alternativet. Vår teori styrkes ved det faktum at en del forsikringsselskaper allerede har hevet premiene i år. Ingen av forsikringsselskapene vi var i kontakt med ville imidlertid avsløre nøyaktig hvor store premieøkninger de vil komme med ut året.

Økning i kaskoskader

Den absolutt største utgiftsposten for forsikringsselskapene er kaskoskader, det vil si skader der forsikringstakeren har skyld i skaden. Kaskoskadene utgjorde i 1999 nesten tre milliarder kroner. Og summen kan bli enda høyere i år. For tallene fra første kvartal viser at kaskoskadene har økt med hele 15,9 prosent.

Personansvar-skadene er den skadekategorien som har økt mest i første kvartal. Forsikringsselskapene må betale ut personansvar når deres egne kunder skader andre personer i trafikkulykker og selv har skyld i ulykken. Denne typen skader har økt med hele 17,2 prosent i forhold til samme periode i fjor og utgjorde i 1999 nesten én milliard kroner.

Stadig flere biltyverier

Mange vil kanskje la seg overraske over at første kvartal også viste en kraftig økning i antall biltyverier, hele 16,3 prosent. Til tross for at en stadig større del av den norske bilparken er utstyrt med elektronisk startsperre, ble det i første kvartal stjålet over 3.700 biler. Også tyveri fra bil øker, men ikke med like rask takt som biltyverier.

De eneste skadekategoriene som har blitt redusert i antall, er førerulykke, glass-/vinduskade og brann. Du finner en full oversikt over de ulike skadekategoriene her.

Relaterte artikler:

NYHET: OBOS bilforsikring - prisene til himmels
Også Mitsubishi med billig bilforsikring
Stadig nye aktører tilbyr billig bilforsikring
OBOS Bilforsikring: Full forvirring og nye krav
Bilorganisasjonene: Hvem gir deg mest valuta for pengene?
Forsikring på bilreisen: Hvordan dekke det meste?

PRISTEST:Hva koster bilalarm?
PRISTEST: Tusenvis av kroner å spare på MC-forsikring
PRISTEST: Båtforsikring - spar tusenvis av kroner