Veibygging i Norge

For hver meter norsk vei bygger svenskene det dobbelte

Norske veier er dobbelt så dyre å bygge som svenskenes.

MOTORVEI: Forskjellen på topografien i Norge og Sverige er kanskje større enn du tror. Det synes når prislappen på veiutbyggingen kommer. Foto: NTB SCANPIX
MOTORVEI: Forskjellen på topografien i Norge og Sverige er kanskje større enn du tror. Det synes når prislappen på veiutbyggingen kommer. Foto: NTB SCANPIX Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nå lover imidlertid samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen å kutte i utgiftene og tidsbruken på veiprosjektene.

- Hovedhensikten til selskapet Nye Veier er at mer kompetanse må utnyttes raskere, forteller Solvik-Olsen til Dagbladet.

Totalt viser en undersøkelse utført i regi av Nye veier AS av McKinsey, at norske firefelts motorveier har en kostnad på cirka 94 prosent mer enn svenskenes veier. Det er ikke Solvik-Olsen fornøyd med.

Topografi utgjør stor forskjell

Mens svenskene bygger kostnadseffektivt og enkelt, bygger vi i Norge bredere, tyngre og noe mer langsiktig, kommer det fram i rapporten.

Én ting er at vi bruker 32 prosent mer på topografien, men det går også 24 og 25 prosent mer til prosjektgjennomføring og designvalg.

Direktør Lars Aksnes i Vegdirektoratet bekrefter overfor Dagbladet at det er store forskjeller når det kommer til priser de nordiske landene imellom.

DYRERE VEIER: Både Direktør Lars Aksnes i Vegdirektoratet og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen jobber for å finne bedre løsninger når det kommer til utbyggingen av Norges veier. Her under en pressekonferanse i forbindelse med overleveringen av utredningen av den nye hovedveiforbindelsen mellom Vest- og Østlandet. Foto: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX
DYRERE VEIER: Både Direktør Lars Aksnes i Vegdirektoratet og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen jobber for å finne bedre løsninger når det kommer til utbyggingen av Norges veier. Her under en pressekonferanse i forbindelse med overleveringen av utredningen av den nye hovedveiforbindelsen mellom Vest- og Østlandet. Foto: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX Vis mer

- At en stor del av norske veier er opplyst, er også en vesentlig ekstrakostnad, forteller Aksnes, og utdyper at de svenske veiene ikke har like mye fokus på dette.

I Norge er 90 prosent av veinettet med fire felt opplyst. I Sverige er bare 17 prosent av veinettet med fire felter opplyst. I tillegg har 60 prosent av Norges firefeltsveier 100 års frostsikring, hvilket ikke er et krav på de svenske veiene, viser rapporten.

- Den største forskjellen er terrenget. I Sverige bygges mye av hovedveinettet i Sør-Sverige og langs Østersjøen hvor det er relativt flatt og lite kupert. Vi bygger mye gjennom fjell og over vann og må derfor ta flere inngrep i naturen.

- Standarden på veiene landene imellom er ganske lik, selv om Norge har et noe lavere trafikkantall. Svenskene var tidligere ute med å etablere veinettet, mens vi har måttet gå dypere til verks, sier Aksnes.

RÅDYRT: Selv om topografien koster, er det hele 62 prosent som også ligger i prisnivå, prosjektgjennomføring og designvalg. GRAFIKK: DAGBLADET.
RÅDYRT: Selv om topografien koster, er det hele 62 prosent som også ligger i prisnivå, prosjektgjennomføring og designvalg. GRAFIKK: DAGBLADET. Vis mer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Nylig stilte stortingsrepresentant Ruth Grung følgende spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen:

«I debatten om Nye Veier AS vises det til at svenskene bygger motorveier til halve prisen av det Norge gjør. Hvilke dokumentasjon er lagt til grunn for denne påstanden?»

Ketil Solvik-Olsen på sin side svarer og henviser til nevnte undersøkelse.

- Topografi justerer for forskjellene i terreng og krav til masseuttak for ulendt lende. I tillegg justeres det for at norsk terreng øker andelene tunnel og bro som kreves, skriver Solvik-Olsen.

Topografi og prisnivå er faktorer utbyggerne får gjort lite med. Dette gir ifølge undersøkelsen og Solvik-Olsen en kostnadsøkning på omkring 32 og 13 prosent, mens prosjektgjennomføring og designvalg, som faktisk kan påvirkes av utbyggere, gir økninger på 24 og 25 prosent.

Det kan for eksempel være antallet avkjørsler fra motorvei til små byer. I Norge har vi for eksempel tre avkjørsler til Lillesand fra E18, en by som har 10.000 innbyggere. Til sammenligning har RV 222/RV70 til Stockholm fem avkjørsler. Her bor det 790.000 innbyggere.

Det fører til at vi i Norge har et høyere antall årsverk per produserte kilometer, som naturlig nok også fører til dyrere omkostninger per kilometer.

Må fjerne flere ledd

Nå skal ting settes i system. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forteller at det nå er iverksatt flere endringer som skal sørge for at slike situasjoner ikke oppstår.

Prosjekter hvor vegvesenet har brukt mye tid og ressurser på planlegging for så å få det tilbake fra entreprenøren med flere anmerkninger om feil, er et eksempel på hvor mye penger og tid forsvinner.

- Det er mye å spare på gjennomførelsen av disse prosjektene. Det er allerede anslått at mellom 15 og 20 millioner kroner kan spares i flere tilfeller bare ved å kutte enkelte ledd i innledningsfasen, samt involvere entreprenørene tidligere.

- Det er flere eksempler på at et prosjekt har kommet helt til gjennomføringsfasen, for at entreprenør så har sett store problemer i planene som det er vanskelig å reversere tilbake til oppdragsgiver, forteller samferdselsministeren til Dagbladet.

Flere av entreprenørene Solvik-Olsen har vært i kontakt med har vist til tilfeller der Vegvesenet har kommet med «ferdige» prosjekter, hvor det er vanskelig for byggherren å få igjennom endringer. Det er her Nye Veier AS skal komme inn i bildet.

- Nå skal entreprenørene inn tidligere og unødvendige prosesser skal kuttes. I tillegg skal det skjæres mer igjennom, noe som vil føre til at blant annet kommunene vil få noe mindre å si når beslutninger tas, forteller samferdselsministeren.