Folkeregisterets regler for utflytting

Du må ha meldt utflytting fra Norge for å kunne ta med deg bil avgiftsfritt når du flytter hjem igjen. Folkeregisteret følger bestemte retningslinjer når de avgjør om du kan melde utflytting.

Et av kravene Tollvesenet stiller for at du skal kunne ta med deg bil avgiftsfritt inn i Norge når du flytter hjem etter å ha bodd i utlandet, er at du har vært meldt utflyttet fra Norge i minst 5 år. Folkeregisteret har spesifikke retningslinjer om hvem som kan melde utflytting fra Norge. Disse reglene, som har blitt strengere de siste årene, legges til grunn for totalvurderingen av hver søknad om utflytting. Folkeregisterets § 1 nr. 8 (som tro i kraft 1.10.98) lyder som følger:

”Personer som flytter til land utenfor Norden for å bosette seg der, regnes som utflyttet. Forhold som vektlegges for å anse personer som utflyttet, er blant annet om vedkommende:

 • har egen selvstendig bolig i vedkommende innflyttingsland

 • ikke lenger disponerer fast bolig i Norge

 • ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til Norge

 • ikke har ektefelle og/eller barn i Norge

 • ikke har annet enn sporadiske opphold i Norge i løpet av året.
 • Utenlandske statsborgere som ikke lenger har adgang til å oppholde seg i Norge, regnes som utflyttet. Det samme gjelder utlendinger som de siste to år ikke har hatt kjent oppholdssted i Norge. For norske statsborgere må det imidlertid ha gått fem år siden vedkommende hadde kjent oppholdssted i Norge.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Registrering av personer som flytter fra Norge til annet nordisk land, avgjøres etter innflyttingslandets bestemmelser, jfr. Overenskomst av 8. mai 1989 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om folkeregistrering art. 3”.

  Utenlandsstudenter

  Hvis du er utenlandsstudent bør du merke deg at du må følge samme regler som alle andre, og at utflytting fra Norge som regel påvirker dine muligheter for sommerjobb, frikort, samt støtte fra Lånekassen. Du kan lese mer om dette her.