Flytt til Norge snarest

Den 28. november vedtok Stortinget å oppheve den såkalte flyttebilordningen. Men takket være overgangsordninger er det fortsatt mulig å få med seg en avgiftsfri bil til Norge.

Den såkalte flyttebilordningen ble i sin tid etablert for å unngå dobbeltbeskatning av utenlandske oljearbeidere som bosatte seg i Norge og som tok med seg sin utenlandsregistrerte bil. Etter hvert ble ordningen utvidet til å også omfatte nordmenn som flyttet hjem igjen etter lengre opphold i utlandet. De viktigste vilkårene var at den utenlandske bilen hadde stått registrert på eieren i minimum ett år og at eieren hadde vært bosatt i utlandet minimum fem år sammenhengende.

Slipper engangsavgift og moms

Flyttebilordningen ble med tiden populær. De som benyttet seg av flyttebilordningen kunne nemlig ta med seg biler til Norge uten å betale verken engangs- eller merverdiavgift. Disse avgiftene utgjør ofte mer enn halvparten av de norske veiledende bilprisene.

Engangsavgiften baseres på vekt, effekt og slagvolum, og kan anta nærmest latterlige proporsjoner hvis bilen er utstyrt med en kraftig motor. For eksempel utgjør engangsavgiften nærmere 700.000 kroner for en Chevrolet Corvette. I tillegg kommer merverdiavgiften.

Opphevet 11. oktober 2001

Det var med andre ord store summer å tjene på å benytte seg av flyttebilordningen, for deretter å selge bilen i Norge. Dette var det etter hvert mange som oppdaget, og de siste årene har tollvesenet årlig behandlet omlag 2.000 flyttebilsaker. Behandlingen av flyttebilsakene ble med andre ord svært ressurskrevende, noe som medførte at Stortinget den 11. oktober i fjor rett og slett vedtok å oppheve hele ordningen.

Fire forutsetninger

Men - og dette er det viktige - Stortinget var reale nok til å vedta en overgangsordning. Det er med andre ord fortsatt mulighet til å få med seg flyttebil til Norge. Du må imidlertid oppfylle fire forutsetninger.

1. Fem år

Regelen om at man ved hjemreise må ha bodd i utlandet i fem år sammenhengende gjelder fortsatt.

2. Kjøpekontrakt

I tillegg må du kunne dokumentere at du skrev kjøpekontrakt på bilen før den 11. oktober i fjor - datoen da Stortinget vedtok å oppheve ordningen. Det er viktig å legge merke til at det ikke kreves at bilen ble registrert i ditt navn før denne datoen, men at du kun trenger å fremvise en undertegnet kjøpekontrakt.

Hvorfor dette milde kravet? Jo, fordi det ofte kan ta mange uker fra kontraktsundertegnelse til en bil blir overlevert og registrert på den nye eieren. Dette valgte altså Stortinget å ta hensyn til.

3. Registrert i ett år

Regelen om at bilen må ha stått registrert på eieren i minimum ett år (12 måneder) før innreisen til Norge gjelder fortsatt.

4. Til Norge før 1. juni 2003

Den fjerde forutsetningen er at du må flytte tilbake til Norge innen 1. juni 2003. Er ditt engasjement i utlandet ment å vare lengre enn denne datoen? Da kan det være lurt å starte samtaler med arbeidsgiver allerede nå. Ved å innlede forhandlingene tidlig, øker mulighetene for å komme frem til en ordning som gjør at du kan avslutte ditt engasjement før 1. juni 2003. Og dermed få med deg en avgiftsfri drømmebil hjem til gamlelandet.

Relaterte artikler:

  • Du finner flere tips her