Fjærvoll overkjører Vegdirektoratet

Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll vil stanse overgangen fra gule til hvite midtlinjer på norske veier. Dette informerte han Vegdirektoratet om i dag. Dermed kjører samferdselsministeren over vegdirektør Olav Søfteland og Vegdirektoratet.

Vegdirektoratet anbefalte nemlig i sommer at Norge, som det siste landet i Europa, skulle gå over til hvite midtlinjer. I forkant hadde et flertall av høringsinstansene uttalt seg positivt om en slik overgang. Blant argumentene som ble trukket fram var bedre synlighet og besparelser på inntil ti millioner kroner årlig.

Men selv om høringsinstansene var positive, var DinSide negative da forslaget ble kjent. Og våre lesere fulgte opp, du kan lese mer om vårt første kjennskap til forslaget om hvite midtstriper på denne lenken.

Frykter redusert sikkerhet

Nå har imidlertid Dag Jostein Fjærvoll stanset Vegdirektoratets planer. Dette opplyste han i en telefaks som ble oversendt Vegdirektoratet i dag. Ifølge Vegdirektoratet er hovedbegrunnelsen at Fjærvoll mener konsekvensene for trafikksikkerheten ikke er godt nok belyst.

-- Vegdirektoratet anbefalte overgang til hvit merking. Betyr det at Vegdirektoratet ikke prioriterer trafikksikkerhet?
-- Nei, det er klart vi bryr oss om trafikksikkerhet, sier vegdirektør Olav Søfteland.
-- Det må vel bety at Dag Jostein Fjærvoll og Samferdselsdepartementet tar feil når de mener at konsekvensene for trafikksikkerheten ikke er godt nok belyst.
-- Jeg har ikke noe mer å si om akkurat det, sier Søfteland til DinSide.

Jubler ikke

Han vil ikke innrømme at han er skuffet over samferdselsministerens avgjørelse, men erkjenner at jubelen ikke sto i taket da han mottok avgjørelsen.
Vegdirektoratet har i sommer utsatt mye av sin merkevirksomhet, i påvente av at Regjeringen skulle vedta overgangen til hvit merking. Dette betyr at det blir mange av vegvesenets merkebiler å se på norske veier til sommeren.
Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll deltok i skrivende stund i en minnegudstjeneste i Åmot kirke og var ikke tilgjengelig for kommentar.