<b>SJEKK FAKTURAEN FRA BOMSELSKAPENE - HVER GANG:</b> KNA tror det kan dreie seg om millionbeløp som blir belastet feil personer i løpet av et år. Foto: Per Ervland
SJEKK FAKTURAEN FRA BOMSELSKAPENE - HVER GANG: KNA tror det kan dreie seg om millionbeløp som blir belastet feil personer i løpet av et år. Foto: Per ErvlandVis mer

– Feilfaktureres for flere millioner

– Norske bilførere feilfaktureres for flere millioner kroner i året fordi bomstasjonene registrerer feil bilnummer, sier KNA.

Rårdgiver Leif N. Olsen i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) har selv opplevd å bli feilfakturert for passeringer han umulig kunne gjort.

– Selv sjekket jeg grundig min siste faktura fra Fjellinjen. 26 av 27 passeringer utenfor Oslo så troverdige ut. Men så oppdaget jeg en passering fra Karmsundgata i Haugesund på 12 kroner midt under ski-VM i Oslo. Den stemte ikke, sier Leif N. Olsen.

Olsen oppfordrer alle til å sjekke bomregninga nøye, og til å klage om man finner feil - selv om det kanskje kun er snakk om småpenger.

– Tror det kan dreie seg om flere millioner

KNA har fått flere henvendelser fra medlemmer som er blitt utsatt for feilinnkreving av bompenger.

– Det er få som går skikkelig gjennom regningene for alle bompasseringene sine. Biler som har Autopass får også stadig regninger feil, og vi tror det til sammen kan dreie seg om flere millioner kroner i året, sier rådgiver Leif N. Olsen i KNA.

Feilavlesning av bombrikker er et stort problem, mener Olsen. Han sier at folk ofte ikke orker å følge opp småbeløp og krav om tilbakebetaling av et par tiere.

I det siste har KNA fått rapporter om nordmenn på ferie i Spania som er fakturert for bompasseringer hjemme i Norge, og avskiltede biler som er belastet for bompasseringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Leif N. Olsen klaget på feilfaktureringen på regningen sin, og etter halvannen måned fikk han en beklagelse og pengene ble fratrukket neste faktura.

– Dette var bare en stikkprøve, og her utgjorde beløpet tre prosent av fakturabeløpet. Om det skulle være representativt, ville det være snakk om millionbeløp som blir belastet feil personer i løpet av et år.

– Feilaktig

Fjellinjen sier til DinSide at påstanden om at norske bilister feilfaktureres for millioner av kroner hvert år på grunn av feilregistreringer i bomstasjonene, er feilaktig.

– Feilregistreringer er i all hovedsak passeringer uten brikke, hvor registreringen skjer ved bilde av bilskiltet. Av passeringer uten brikke har Fjellinjen registrert ca én promille feilregistreringer. I de aller fleste tilfellene blir feilregistreringen oppdaget og rettet opp, og deretter fakturert riktig bileier, sier kommunikasjonsrådgiver Hilde Foss Christensen i Fjellinjen AS til DinSide.

– Med obligatorisk brikke ville problemet vært marginalt, sier Christensen videre.

Tidligere i høst sa Fjellinjen at de ønsker å bli kvitt passeringer uten brikke:

Fjellinjen ønsker seg obligatorisk bombrikke

– Vi tilstreber å rette opp alle feil. Fjellinjen etterfakturer alle våre kunder, slik at de får en god oversikt over alle sine passeringer, sier Christensen til DinSide.

Mange feilregistreringer med polske biler

Kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen i NAF sier til DinSide at de ikke har hatt så veldig mange saker på dette, og de som de har hatt er av eldre dato.

– Men det vi har registrert, er at veldig mange har fått faktura på passeringer av polskregistrerte biler som har et registreringsnummer som likner, sier Engebretsen til DinSide.

– Vi registrerer også at Fjellinjen er vanskelige å få i tale, og ikke minst at de har veldig lang svartid, sier Engebretsen videre.

– NAF vil oppfordre alle til å sjekke fakturaene hver gang, det er kanskje den viktigste jobben, å sjekke at du faktisk har kjørt der du er fakturert for, oppfordrer Engebretsen i NAF.

– Problemet kan jo være større enn vi aner, det viser seg jo at det er feil på fakturaene.

Klager på bomselskapene

I forbindelse med en tidligere sak på DinSide, om treg fakturering hos bomselskapene, uttaler Anne Rygg i Forbrukerrådet til DinSide at av de henvendelsene som Forbrukerrådet får om bomselskaper, er det mange som ber om råd, men også mange som er misfornøyde med tjenesten.

Lang ventetid på bomregninga?

– Vi får endel henvendelser om purregebyr, og en del klager på kundeservice, og klager på at det er vanskelig å komme i kontakt med kundeservice, sier Anne Rygg, Forbrukerrådets fagdirektør for samferdsel, til DinSide i denne artikkelen.

– Noe vi også får endel henvendelser på, er folk som har fått regninger på passeringer veldig langt tilbake i tid, og på biler en har eid tidligere, og en del får purregebyr og inkassokrav på regninger de hevder at de ikke har fått. Det er selvsagt vanskelig å sjekke sannhetsgehalten i dette, men det er jo interessant at vi får mange henvendelser på det, sier Anne Rygg videre.

Det er ikke kun Fjellinjen folk klager på. Vi har sjekket de offentlige postlistene for klager på bomselskaper generelt, og det er registrert klager på flere bomselskaper. Når det gjelder hva klagesakene omhandler, går det stort sett på uenigheter om fakturering.

Dette kan du gjøre

Dersom du oppdager at du er feilfakturert, bør du så snart som mulig melde fra til bompengeselskapet. Dette bør gjøres skriftlig, slik at du har dokumentasjon på forholdet i tilfelle det skulle gå så langt at du må klage til andre instanser.

Etter personopplysningsloven kan du kreve innsyn i dine passeringer, og det er bompengeselskapet som har bevisbyrden.

Er bompengeselskapet fortsatt uenig med deg, kan tvisten klages inn for Statens vegvesen ved det lokale vegkontoret.

Saker som er innklagd til bompengeselskapet, kan ikke gå til inkasso, siden beløpet er omtvistet, men man vil kunne ilegges forsinkelsesrenter, ifølge Forbrukerrådet.

Du kan lese mer om bompenger og hvordan du klager, hos Forbrukerrådet