Fartsgrenser i Europa

Fartsgrensene i Europa
 TettstedLandeveiMotorvei
Tyskland50100Fri fart
Sverige5090110
Norge5080100
Danmark5080130
Nederland5080120
Storbritannia4896112
Belgia5090120
Sveits5080120
Østerrike50100130
Spania5090120
Portugal5090120
Estland5090110
Polen6090130
Finland50100120
Bulgaria5090120
Frankrike5090130
Hellas50100120
Italia5090130
Tsjekkia5090130
Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).