Fart og penger på Europas motorveier

Autobahn har lenge vært omgitt av legenden om at det ikke finnes fartsgrenser der. Dette stemmer ikke over alt i Tyskland, men derimot kan du kjøre gratis på autobahn. Det kan du ikke i på alle lands motorveier.

Enkelte tror at fartsgrenser ikke finnes på autobahn i Tyskland. Slik er det ikke, men store områder har ”kun” en anbefalt farsgrense på 130 km/t. Strekninger med farlige kurver, mye trafikk eller i nærheten av byer har ofte fartsgrenser mellom 60-90 km/t, og områder med veiarbeid har gjerne nedsatt fartsgrense til 60 km/t.

Grunnet mye trafikk på autobahn ligger gjerne snitthastigheten så ”lavt” 120-140 km/t. (For noen år siden, da det var mindre trafikk, var det greit og behagelig å kjøre raskere).

Motorveiene i Østerrike, Italia og Frankrike har fastsatte fartsgrenser, og overvåker på forskjellige måter at disse overholdes. Fotobokser med radar er blant annet også populært rundt om i Europa, og ikke bare i Norge. Særlig i områdene rundt bomstasjoner og veiarbeid bør du være ekstra påpasselig med å følge fartsgrensene.

På enkelte strekninger reguleres også fartsgrensen nedover ved våt veibane og nattkjøring.

Avgifter

Hvert land har forskjellige systemer, men du må ofte betale avgifter for å benytte enkelte strekk av europeiske motorveier.

I Sveits må du betale en årsavgift for motorveiene, og et klistremerke festes på ruten. Dette skal du kunne få ordnet ved grensestasjonene på motorveien.

I Østerrike må du også betale årsavgift, eventuelt avgift for kortere tidsrom. Avgift kan betales og klistremerke mottas på de fleste bensinstasjoner.

Italia og Frankrike har ofte bomstasjoner langs motorveiene, hvor du må betale en fastsatt avgift for et bestemt veistrekke. Enkelte ganger får du utlevert en billett når du kjører inn på motorveien, denne er det svært viktig å ta vare på til du kommer til en bomstasjon!

Kjøring på Tysklands autobahn er gratis.