Farlige kufangere fortsatt lovlig

Statens vegvesen har bestemt seg for å gi amnesti til eiere av biler med fotgjenger-fiendtlige kufangere.

Frontale beskyttelses-systemer, eller kufangere som de ofte kalles, er farlige både for fotgjengere, syklister, mopedister og andre biler. Derfor har EU innført en nytt direktiv med strenge regler for utforming og bruk av frontale beskyttelsessystemer. Første trinn i "kufanger-direktivet" (2005/66/EF) trådte i kraft 25. november 2006. Fra og med denne datoen skulle alle nye kufangere som ble solgt i Europa være i tråd med direktivet.

Andre trinn trår i kraft 25. mai i år. Etter denne datoen vil man ikke lenger få godkjent biler påmontert kufangere som ikke tilfredsstiller direktivet. Det betyr i praksis at biler med gamle og farlige kufangere etter denne datoen ikke vil bli godkjent ved EØS-kontroll eller annen teknisk kontroll.

Opp til nasjonale veimyndigheter

Ford Excursion med ekstra kraftig kufanger. Foto: Finn.no
Ford Excursion med ekstra kraftig kufanger. Foto: Finn.no Vis mer


I direktivet åpnes det for å gi de nye reglene tilbakevirkende kraft. Det er imidlertid overlatt til de ulike EØS-landenes nasjonale veimyndigheter å bestemme om direktivet også skal gjelde eksisterende biler med kufangere.

De norske veimyndighetene har valgt å ikke gi direktivet tilbakevirkende kraft. Det betyr at eiere av eldre norske biler med kufangere slipper å avmontere disse.

Må bestille time før 1. mai

Forutsetningen er at bileieren bestilte time hos Statens vegvesen før 1. mai - og deretter møter opp til avtalt tid for å vise kufangeren. Det kreves også at eieren fremviser dokumentasjon på at kufangeren tilfredsstiller de gamle reglene i Kjøretøyforskriftens §14.3.6 (se hele teksten nederst i artikkelen). Hvis kufangeren godkjennes etter det gamle regelverket, vil den føres inn i vognkortet, slik at bilen vil bli godkjent ved neste EØS-kontroll, ved teknisk kontroll og ved eierskifter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Rettsprinsipp

Dodge Ram med mer moderat variant. Foto: Finn.no
Dodge Ram med mer moderat variant. Foto: Finn.no Vis mer


- Vi hadde en diskusjon om det faktum at direktivet åpner for å gi tilbakevirkende kraft. Men fordi vi her i landet har et rettsprinsipp som sier at lover ikke skal ha tilbakevirkende kraft, valgte vi å innføre unntaksbestemmelser, sier Eva Solvi, trafikkdirektør i Statens Vegvesen.

Dermed vil stålrør-baserte kufangere også i årene fremover forbli et vanlig syn på norske veier.

Kjøretøyforskriftens § 14.3.6

For kjøretøy som ikke omfattes av ovennevnte gjelder følgende:

Anordning av for eksempel rør- eller platekonstruksjon, originalmontert eller ettermontert, for beskyttelse av bil, for eksempel ved kollisjon med dyr, tillates bare dersom bilen med anordning tilfredsstiller enten:

a) direktiv 74/483/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 79/488/EØF,
b) ECE-reg. nr. 26, serie 01, rettelse 1 eller
c) direktiv 92/114/EØF.

Kilder: Statens vegvesen, NAF, Nissan Nordic