Fakta: Dette er svevestøv

Når mennesker eksponeres for svevestøv øker risikoen for en rekke luftveislidelser. Men hva er egentlig svevestøv?

Fakta: Dette er svevestøv

Svevestøv heter på fagspråket PM10. PM10 betegner partikler i luften som måler inntil 10 mikrometer. 10 mikrometer er det samme som en hundredels millimeter.

Problemet med PM10 er at partiklene er så små at vi puster dem inn. Partiklene forsvinner med andre ord inn i luftveier og lunger, der de kan gjøre stor skade.

I følge Statens institutt for folkehelse og Statens forurensningstilsyn er det helsefarlig å puste inn luft som inneholder mer enn 35 mikrogram PM10 per kubikkmeter luft. Den nasjonale grensen er likevel satt høyere, til 50 mikrogram. Også EU opererer med en grense for helseskade på 50 mikrogram.

Det er grensen på 50 mikrogram som er utgangspunkt for tallene vi bringer i disse artiklene. Når vi sier at Osloluften har vært helseskadelig i 25 døgn, betyr det at grensen på 50 mikrogram per kubikkmeter luft har vært overskredet 25 ulike døgn i løpet av vinteren.