Færre trafikkdrepte

I løpet av årets åtte første måneder har 198 personer omkommet på veiene våre, av de døde 27 i august.

Sommertrafikken har ikke krevd like mange liv i år som det den gjorde i fjor. Så langt har totalt 84 personer omkommet på veiene våre i juni, juli og august, det er 26 færre enn i sommertrafikken i fjor.

Hittil i år har 198 personer omkommet langs norske veier. På samme tid i fjor var antall omkomne 220 personer.

Nedgang i august

I august har foreløpig 27 personer omkommet i trafikken. Dette tallet forventes å stige noe, grunnet regelen om at alle som dør innenfor 30 dager etter ulykken skal føres på foregående måneds statistikk. Likevel har august i år hatt en nedgang i antall trafikkdrepte dersom man sammenlikner med fjoråret. Da var nemlig det foreløpige tallet 30 trafikkdrepte, det endelige var 33.

18 menn og ni kvinner

Av de 27 omkomne i august var 18 menn og ni kvinner. Andelen som satt i bil var 15 personer, av de døde syv som en følge av kollisjon med annet motorkjøretøy, mens åtte døde som en følge av utforkjøringer. I tillegg omkom det syv motorsyklister, en mopedist, en passasjer i campingvogn og tre fotgjengere.