Færre trafikkdrepte i år enn i fjor

Etter fjorårets nedslående ulykkesstatistikk melder nå Trygg Trafikk lettet om at den stygge trenden er snudd. Man regner med at antallet drepte i trafikken i år vil havne på 305, noe som er 47 færre enn i fjor.

Per 30. desember klokken 07.00 viste den foreløpige statistikken fra Trygg Trafikk at 298 personer hadde omkommet i vegtrafikkulykker i løpet av dette året. Enda gjenstår noen timer av dette året, og erfaringer fra desember måned de siste fire årene antyder at det endelige tallet sikkert vil havne på 305 for hele 1999. Dette er en god forbedring fra fjoråret, som ble det verste ulykkesåret på 90-tallet. Årets tall blir tilsvarende som man hadde i 1997.

Sterkest nedgang i sommer

Direktør i Trygg Trafikk, Leif Agnar Ellevset sier at den sterkeste nedgangen fant sted i sommermånedene juni, juli og august. Nedgangen i denne perioden forklares med den intensiverte innsatsen med økt overvåkning på ulykkesbelastede strekninger påE18 i Vestfold og Telemark i sommer.

Trygg Trafikk godt fornøyd

Trygg Trafikk er svært godt fornøyd med ulykkesstatistikken for 1999. Tallene viser en nedgang på rundt 14 prosent, og når man i tillegg vet at trafikkveksten i år var mye mindre (2,2 prosent) enn i fjor (3,2 prosent), blir resultatene enda bedre. Likevel ser de store utfordringer for neste år.

Bilbeltebruken må økes

Et av områdene Trygg Trafikk og UP mener det bør satses på, er bilbeltebruken. Registreringer fra UP viser at 11,8 prosent av bilførerne ikke bruker bilbelte når de kjører i tettbebygde strøk, og 5,8 prosent av bilførerne ikke bruker belte utenfor tettbebygd strøk. Dette er riktignok forbedringer fra i fjor, men sammenlignet med andre land er det ikke imponerende. Spesielt urovekkende er også at man ikke sørger for å sikra barna skikkelig under bilkjøring. Enten bruker de ikke sikringsutstyr på barna i det hele tatt, eller de bruker det galt. Spesielt dårlig til å bruke seler på barna er vi ved kjøring til og fra barnehage eller skole.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Farten må ned

Fart er også selvsagt et satsningspunkt. Ellevset og Trygg Trafikk mener vi kan få ned ulykkestallene betraktelig ved å øke folks respekt for fartsgrensene. De viser til forskning som sier at dersom alle respekterer de gjeldende fartsgrenser og trafikkregler for øvrig, vil antallet trafikkulykker reduseres med cirka 50 prosent. Løsningen for å oppnå dette, mener Trygg Trafikk er å øke politiets kontroll- og overvåkningsarbeid på veiene. Dette er også ønskelig og i planene til UP, men at det vil kunne virkeliggjøres i praksis, kan verken UP eller Justisdepartementet love. Årets sluttresultater viser at politiet kontrollerte færre kjøretøy i år enn i fjor, mye på grunn av at tjenestemenn blir beordret annetsteds hen. På tross av dette gikk ulykkestallene i år ned.