Færre, men rike firmabilbrukere

Den gjennomsnittlige firmabilbrukeren har en bruttoinntekt tett opp mot én million kroner. Tøffere beskatning har imidlertid resultert i at færre velger firmabil.

Færre, men rike firmabilbrukere

  1. De norske firmabilreglene


Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at firmabilbrukerne i snitt hadde en lønnsinntekt på drøye 590.000 kroner i 2002 (inkludert fordelen ved å disponere firmabil). Bruttoinnekten, som blant annet også inkluderer utbytte, renteinntekter og kapitalinntekter, ligger i snitt på hele 872.000 kroner. I tillegg er firmabil-brukerne langt mer formuende enn folk flest og kan skilte med en skattbar nettoformue på drøye 710.000 kroner, også dette 2002-tall.

Ikke overraskende er bruk av firmabil et typisk mannsfenomen. I 2002 var bare 14 prosent av firmabilbrukerne kvinner.

11.000 færre


Mens det i årene 1998 til 2001 var en svært stabil masse av firmabilbrukere, rundt 59.000 personer, gikk bruken av firmabil som frynsegode tilbake i 2002. I 2002 var det rundt 54.000 personer som benyttet seg av ordningen, en tilbakegang på omlag 5.000 personer.

Dette har sammenheng med at reglene for firmabilbeskatning ble endret i 2002, noe som resulterte i at firmabilbrukerne ble hardere beskattet. Mens gjennomsnitts-brukeren i 2001 måtte føye 60.000 kroner til sin skattbare inntekt, økte denne summen til 74.500 kroner i 2003.

Nedgangen i firmabilbruken fortsatte i fjor, da bare 48.000 personer valgte å disponere firmabil.

  • Les mer om de norske firmabil-reglene her
  • Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)