Færre drept i trafikken

I fjor omkom 270 personer i trafikken, det er gledelige tall dersom man sammenlikner med år 2000. Da var nemlig tallet 341 drepte.

Det er syklistene som har hatt den største nedgangen i antall drepte i trafikken i 2001. Sammenliknet med år 2000 var nedgangen 62 prosent. Men også motorsyklistene har hatt en kraftig reduksjon av antall drepte i 2001. Nedgangen for denne trafikantgruppen var 33 prosent. For passasjerer i bil var nedgangen 28 prosent, mens med nedgangen var 9 prosent for bilførere.

Økning for mopedistene

Like oppløftende er ikke tallene dersom man også tar med antall skadde i beregningen. Fortsatt er det syklistene som kommer best ut med en nedgang på 11 prosent, mens fotgjengerne har en nedgang i antall drepte og skadde på ni prosent sammenliknet med år 2000. For bilførerne var det ingen endring, men to prosent færre passasjerer i bil omkom eller ble skadd i 2001. Mopedistene hadde derimot en økning av drepte og skadde på 12 prosent i 2001.

Halvert

Ser man på fylkene er det spesielt tre fylker som utmerker seg. Både Oslo og Telemark fylke hadde nemlig en oppgang i antall drepte langs sine gater og streder sammenliknet med tallene fra år 2000. Mer gledelig er da tallene for Vestfold. Her er antall drepte i trafikken halvert sammenliknet med 2000.