EU vedtar CO2-lov

Europaparlamentet har nå godkjent den lenge diskuterte loven som regulerer CO2-utslipp fra nye biler.

ILLUSTRASJON: Per Ervland
ILLUSTRASJON: Per Ervland Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EU har lenge jobbet med en lov som skal begrense hvor mye CO2 nye biler skal få lov til å slippe ut. Nå er loven godkjent og fasiten er 130 gram innen 2015. Loven skal implementeres stegvis fra 2012 og gjelder for biler solgt i Europa.

CO2-loven regulerer gjennomsnittlige utslipp fra hver enkelt produsent, hvilket i praksis vil si konsern. Utslippene regnes ut ved at man legger sammen alle solgte enkeltbiler fra hver produsent og regner ut gjennomsnittet fra disse.

Ikke tak

Det betyr at det ikke er noe tak på hvor mye hver enkelt modell kan slippe ut. Ei heller til hvert enkelt merke. Det er gjennomsnittet til alle solgte biler i konsernet som gjelder. På denne måten kan eksempelvis småbiler med lave utslipp være med på å redde større og mer luksuriøse biler med langt høyere utslipp fra samme konsern.

Fra 2012

Golf Bluemotion som kommer i løpet av første halvdel av 2009 slipper ut 99 gram CO2
Golf Bluemotion som kommer i løpet av første halvdel av 2009 slipper ut 99 gram CO2 Vis mer


I 2012 må 65 prosent av bilene klare gjennomsnittskravet på 130 gram. Dette tallet økes til 75 i 2013 og 80 i 2014. I 2015 må 100 prosent av de solgte bilene til sammen ha et gjennomsnittsutslipp på 130 gram CO2 per kilometer. Gjennomsnittelig utslipp på nybiler i Europa i dag ligger like i underkant av 160 gram. Vi snakker altså om en reduksjon på om lag 18 prosent.

Selv om 130 gram er grensen produsentene må forholde seg til, er EUs mål som tidligere 120 gram per kilometer. De siste ti grammene er ikke bilprodusentenes ansvar og skal spares inn på ting som infrastruktur, drivstoff og mer lettrullende dekk.

Fokus på lavutslippsmodeller

Bentley Brooklands er fra samme konsern som Golf Bluemotion, men slipper ut 465 gram CO2, noe resten av bilene i konsernet må kompensere for
Bentley Brooklands er fra samme konsern som Golf Bluemotion, men slipper ut 465 gram CO2, noe resten av bilene i konsernet må kompensere for Vis mer


Beregningsmåten for gjennomsnittet er interessant fordi den i praksis gjør produsentene avhengige av å selge store mengder med lavutslippsbiler. Volumet må ligge på biler med utslipp trolig helt ned mot 100 gram CO2 ettersom disse skal veie opp for biler med utslipp over 130 gram. Dermed hjelper det ikke å ha lavutslippsmodeller stående i prislisten dersom de ikke selger i betydelige mengder. Dette igjen vil kunne gi konsekvenser for prissettingen på modellene. Produsentene må stimulere til å kjøpe lavutslippsbiler.

Strengest mot småbilprodusenter

Det er likevel ikke et hundre prosent rigid system vi snakker om. Produsenter med tunge biler vil få litt løsere krav enn typiske småbilprodusenter. Eksempelvis vil Fiat måtte redusere til 122 gram, mens BMW og Daimler kan nøye seg til 137 gram. Til sammen vil denne differensieringen føre til et reelt snitt på 130 gram. Dersom man likevel ikke skulle klare å innfri kravene, er det mulig å kjøpe seg fri ved å betale bøter for overstigende utslippsverdier. Bøtene vil ta utgangspunkt i overskridelsen av gjennomsnittlig utslipp og distribueres til alle solgte biler inntil snittet er redusert tilstrekkelig. Mange vil nok måtte godta bøter i en overgangsperiode.

BMW har flere modeller med under 130 gram CO2, blant dem avbildede 3-serie
BMW har flere modeller med under 130 gram CO2, blant dem avbildede 3-serie Vis mer


Fra 2012 til 2018 vil bøtene være sterkt progressive, med en pris på det første grammet på fem euro. Det andre, tredje og fjerde grammet over grensen koster henholdsvis 15, 25 og 95 euro. Fra og med 2019 vil prisen være 95 euro allerede fra første gram over grensen.

Kostnader

Men de har også store biler med høye utslipp
Men de har også store biler med høye utslipp Vis mer


En studie referert til i bransjebladet Automotive News viser at kuttene som må gjennomføres frem til 2015, på gjennomsnittlig 3 prosent per år, vil koste den europeiske bilbransjen 25 milliarder dollar i året. Dette blir altså ikke billig, og bransjen vil søke EU om støtte til utviklingsarbeid. Europakommisjonen har tidligere beregnet kostnadene til gjennomsnittlig 1.300 euro per bil.

Den jobben som må gjøres frem til 2015 er imidlertid bare begynnelsen. Etter 2015 ser man for seg en videre reduksjon til 95 gram i 2020.

Kilder: Automotive News, Europakommisjonen, Klimaveien