EU-kravene


Alle de fire EU-utslippsregimene har blitt innført som totrinns-raketter. Første trinn gjelder typegodkjenning, det andre trinnet, som inntreffer ett år etter, gjelder registrering.

For eksempel trådte første trinn i EU4-raketten i kraft den 1. januar 2005. Fra og med denne datoen måtte en bilmodell tilfredsstille EU4 for å kunne bli typegodkjent i EØS-området. Bilmodeller som var typegodkjent før 1. januar 2005, kunne imidlertid lovlig registreres og selges til 1. januar 2006.

Andre trinn i EU4-raketten trådte i kraft den 1. januar 2006. Fra og med denne datoen måtte en bilmodell tilfredsstille EU4 for å kunne bli registrert og solgt i EØS-området.

Legg merke til at kravene i disse tabellene kun gjelder personbiler med tillatt totalvekt under 2.500 kilo. Egne regler gjelder for tyngre personbiler, varebiler og lastebiler.

EU-kravene: Dieselbiler
 CONOxHC+NoxPartikler
EU13,16x1,130,180
EU21,00x0,700,080
EU30,640,500,560,050
EU40,500,250,300,025
EU5*0,500,200,250,005
     
Alle tall i gram per kilometer
*=EU5-kravene er ennå ikke formelt vedtatt
CO = Karbonmonoksid, HC = Hydrokarbon, NOx = Nitrogenoksid
EU-kravene: Bensinbiler
 COHCNOxHC+Nox
EU13,16xx1,13
EU22,20xx0,50
EU32,300,2000,15x
EU41,000,1000,08x
EU5*1,000,0750,06x
     
Alle tall i gram per kilometer
*=EU5-kravene er ennå ikke formelt vedtatt
CO = Karbonmonoksid, HC = Hydrokarbon, NOx = Nitrogenoksid
EU-kravene: Iverksettelse
 TypegodkjenningRegistrering
EU11. januar 19921. januar 1993
EU21. januar 19961. januar 1997
EU31. januar 20001. januar 2001
EU41. januar 20051. januar 2006
EU5*2008?2009?
   
*=EU5-kravene er ennå ikke formelt vedtatt


Kilder: Samtaler med eksperter, lovdata.no, dieselnet.com