På eldre biler fyller du på kjølevann gjennom en åpning på toppen av radiatoren.
På eldre biler fyller du på kjølevann gjennom en åpning på toppen av radiatoren. Vis mer

Etterfylling av kjølevann

Ingenting er bedre enn kald drikke på varme dager. Under panseret på bilen din kan det også bli rimelig varmt. Kjølevannet sørger for at motoren ikke koker over.

Det sørger også for at temperaturen er best mulig for å få motoren til å yte mest mulig. I tillegg er det kjølevannsystemet du kan takke for at du kan sitte godt og varmt inne i kupeen på kalde dager.

Sjekk nivået

Fra tid til annen er det nødvendig å etterfylle kjølevann. Du bør sjekke om det er nok kjølevann på tanken hver gang du har panseret oppe. Du ser det lett med det blotte øye om nivået ligger der det skal, mellom maksimums- og minimumsnivået. Du kan også med fordel sjekke konsentrasjonen på kjølevannet for å se om blandingsforholdet er riktig. Hos rekvisitaforhandlere får du kjøpt pH-testere som vil si deg om det kanskje er tid for å skifte kjølevannet.

Mot is og varme

Kjølevæsken er en etylen-glykol-basert væske. Denne væsken passerer gjennom motoren i metallrør. På sin vandring sørger den for at motoren kjøles ned og ikke overopphetes, og den varmen kjølevannet tar med seg, bringes inn til deg i kupeen hvis du ønsker det. Etylen-glykol-blandingen beskytter mot korrosjon på rørene, og forhindrer ising i kjølesystemet.

Akkurat nok

Det er viktig at det er tilstrekkelig kjølevæske i systemet. Hvis det er for mye væske på tanken, kan du risikere at kjølevæsketanken eksploderer. Dette kan skje fordi nivået på væsken stiger når motoren blir varm. Beholderen som kjølevæsken fylles i, kalles også ekspansjonstanken. Navnet har den fått siden kjølevæsken utvider seg når den blir varm, og det må være plass i beholderen. Faller du for fristelsen og fyller tanken full, vil en lekkasje – eller i verste fall en eksplodert tank uungåelig bli resultatet. Hvis det er for lite kjølevæske på tanken, vil du risikere at nedkjølingen av motoren ikke går hurtig nok, og du kan stå overfor en overoppheting av motoren. Kjølevæsketanken er merket med et maksimums- og et minimumsnivå. Sjekk nivået mens motoren er kald. Da skal det ligge rundt minimumsnivå. La motoren gå en stund for å sjekke nivået mens den jobber. Det skal da ligge rundt maksimumsnivå.

50-50


Kjølevannet består av vann og antifrostvæske. Blandingen skal alltid inneholde minst femti prosent kjølevæske og femti prosent vann. Med en 50-50 blanding beskytter det for temperaturer fra minus 51 grader til pluss 128 grader. Under ekstreme kuldeperioder kan det være hensiktsmessig med en 60-40 prosents blanding(60 prosent antifrostvæske). Men ikke under noen omstendigheter må du ha en sterkere blanding enn 70-30 prosent, da dette kan skade systemet. Fyll heller ikke bare vanlig vann på tanken, da vann ikke gir noen form for beskyttelse mot korrosjon, overoppheting og ising.

Hete tips

NB! Vent alltid til motoren og radiatoren er godt avkjølt før du åpner kjølevannstanken. (På nyere biler er det gjerne en separat ekspansjonstank, mens du i eldre biler åpner et lokk på toppen av radiatoren.)

* Lokket holder kjølevannet på plass under trykk for å øke kokepunktet. Åpnes dette mens motoren er varm, kan skjoldvarm kjølevæske og damp blåse ut av tanken og gi forbrenninger.

* Bruk alltid beskyttelsesbriller når du skal opp med lokket, og dekk det med en fille når du åpner det, for å unngå å få kjølevann på deg hvis det skulle sprute litt.

* Vær forsiktig så ikke kjølevæske kommer i kontakt med hud eller øyne. Hvis du likevel skulle være uheldig å søle noe av dette på deg, så skyll forsiktig med mye vann.

* Sjekk gummilisten rundt lokket når du tar det av. Det er viktig at gummilisten er intakt for at radiatoren skal være fullstendig tett.

* Sjekk bilens instruksjonsbok for veiledning om hvilken type antifrostvæske du bør bruke, og hvilket blandingsforhold du bør ha på den.

* Ikke tøm gammel frostvæske på bakken eller i kloakken. Den inneholder etylen-glykol, som er giftig. Dette kan forurense grunnvannet og drepe fisk og planter. Hvis ikke mengden kjølevann overstiger 7-8 liter kan det forsvares å helle den ut i toalettet. Bensinstasjoner tar også imot slikt avfall.