Erik von Trepka Trafikkskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Erik von Trepka Trafikkskole.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 3 0 % 62 39 % 37 %
1998 6 16 % 92 48 % 46 %
1999 14 21 % 32 41 % 35 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.