Er en delebil deler eller en bil?

Forbrukertvistutvalget har dømt motsatt i to nesten like saker.

<b>BIL ELLER DELER:</b> Forbrukertvistutvalget er lite konsekvente i sitt syn på ansvarsfordelingen ved salg av delebiler/reparasjonsobjekter.  Foto: PER ERVLAND
BIL ELLER DELER: Forbrukertvistutvalget er lite konsekvente i sitt syn på ansvarsfordelingen ved salg av delebiler/reparasjonsobjekter. Foto: PER ERVLANDVis mer

Vi har tidligere fortalt at det er risikosport å selge en bil som delebil eller reparasjonsobjekt. Er den bare en rekke deler som henger sammen, eller må en tiltenkt deledonor fortsattt anses som en bil når den ser ut som en - uansett tilstand?

I den tidligere nevnte saken konkluderte Forbrukertvistutvalget med at en delebil er en bil, og da skal den også være funksjonell. Konklusjonen ble at selgeren av en delebil plikter å spesifisere alle de feil og mangler bilen, eller delene, måtte ha.

Dette skapte stor debatt, og nå har Forbrukertvistutvalget behandlet en ny sak om temaet delebil/reparasjonsobjekt.

Konklusjon? Det motsatte.

LES OGSÅ:
«Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven»

Ikke konsekvent

I den første saken vi omtalte ble en bil solgt «as is», en betegnelse vi tidligere har fortalt ikke fritar for ansvar. Men i tillegg til dette ble det i kontrakten skrevet at bilen var en delebil/reparasjonsobjekt.

Forbrukertvistutvalget konkluderte med at dette ikke er en fremstilling som er god nok, og godt nok detaljert. Alle kjente feil skal uansett spesifiseres.

I den nye saken som nå er behandlet, kommer de frem til det motsatte. Noe som for mange kan høres mer fornuftig ut.

Det er lett å tenke at dersom man selger en delebil/reparasjonsobjekt, bør dette anses som en haug med deler, eller som et objekt som trenger betydelige reparasjoner for å bli en god bil.

LES MER: Ti viktige punkter ved bilhandel

Eneste forskjell

I begge tilfelle hadde kjøper i ettertid levert delebilen/reparasjonsobjektet på periodisk kjøretøykontroll, men på grunn av feil og mangler ikke fått bilen godkjent.

I den første saken vi omtalte ble bilen solgt av et firma. I den nye saken fant handelen sted mellom to privatpersoner. Dette er den største forskjellen på de to tilfellene. Og selv om sakene virker ganske like, så konkluderer altså Forbrukertvistutvalget forskjellig.

I den ferskeste saken gjorde forøvrig kjøper først et krav til selger etter at han selv hadde solgt bilen videre.

Selge eller kjøpe bruktbil: Sjekk hva bilen er verdt?

Vi forblir lettere forvirret

Tør du selge delebil etter dette?

(Avsluttet)
Ja, det er bare å spesifisere detaljert i kontrakten.(49%) 829
Nei, det spørs om det er verdt bryet.(28%) 481
Det er ikke aktuelt for meg nå, uansett.(17%) 294
Bare til folk jeg kjenner og stoler på.(5%) 89
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Det skal med andre ord ikke være lett å selge en sliten bil, som likevel kan ha deler andre trenger, eller et potensial som andre kan være villig til å utbedre.

Forbrukertvistutvalget har i de to offentlige vedtakene kommet med to forskjellige konklusjoner, som igjen er med på å skape usikkerhet om de vilkår som faktisk ligger til grunn.

De offentlige vedtakene kan du lese her:

Sak #1

Sak #2

Ingen kommentar

Vi forsøkte å få en kommentar fra Åse Ulvin, direktør i Forbrukertvistutvalget, etter den første saken, men hun ønsket dengang ikke kommentere ut over å henvise til det offentlige vedtaket.

Heller ikke i forbindelse med den andre saken ønsker Ulvin å kommentere sakene, verken hver for seg eller samlet, annet enn å henvise til vedtakene.

Vi sitter dermed igjen med to vedtak som definerer en delebil/reparasjonsobjekt vidt forskjellig, og et Forbrukertvistutvalg som ikke ønsker å kommentere.

Vårt råd til deg som skal selge? Sørg for at feil og mangler så langt det lar seg gjøre er spesifisert før handelen gjennomføres. Og sist, men ikke minst, skriv en så konkret kontrakt som mulig.