Er du av dem som slipper unna?

Nå får 3,3 millioner bilister regning på årsavgift, men du kan slippe unna.

Samlet skal Tollvesenet hente inn 7,9 milliarder kroner i avgifter fra norske bilister. Regningen sendes ut nå, og forfallsdato er 20. mars. I år får 66.000 flere bilister krav om årsavgift, sammenlignet med 2008.

Slippe å betale?

Har du en avgiftspliktig bil, som du ikke bruker? Leverte du skiltene til en trafikkstasjon innen nyttår 2008, slipper du årsavgiften for 2009.

Leverer du bilen til vraking hos en godkjent oppsamlingsplass eller hos et bilopphuggeri innen 20. mars, slipper du også årsavgift for 2009.

Elbiler er unntatt for avgiftsplikt. Det er også hydrogenbiler.

Les også: Disse får 21.000 kroner hver

Hvem skal betale?

Den som er registrert som bileier i motorvognregisteret per 1. januar 2009, er ansvarlig for å betale årsavgiften. Selger du bilen mellom 1. januar og 20. mars, er du og ny eier solidarisk ansvarlige for at kravet blir betalt.

Tollvesenet opplyser også om at bileiere som ikke har fått krav om avgift innen 10. mars, må fylle ut giro selv. For mer info, klikk her, eller ring opplysningstelefon 22 86 02 00. Det er viktig at du får med riktig KID-nummer på giroen, for at betalingen skal bli registrert!

Les også: I fjor startet skilt-klippingen i september