Er det noen vits å salte veien?

Veisalting fører ikke alltid til redusert ulykkesrisiko. Nå kreves nye undersøkelser.

<b>SIKRERE VEIER MED SALT?</b> Transportøkonomisk Institutt (TØI) har gjennomgått det meste som finnes av undersøkelser av salting av veier og sikkerhet. Gjennomgangen viser store variasjoner i resultatene. Norske undersøkelser finner opp til 26 prosent ulykkesreduksjon av å salte veinettet om vinteren, men undersøkelser fra Nord-Sverige tyder på at salting kan øke risikoen for alvorlige personskadeulykker. Foto: colourbox.com
SIKRERE VEIER MED SALT? Transportøkonomisk Institutt (TØI) har gjennomgått det meste som finnes av undersøkelser av salting av veier og sikkerhet. Gjennomgangen viser store variasjoner i resultatene. Norske undersøkelser finner opp til 26 prosent ulykkesreduksjon av å salte veinettet om vinteren, men undersøkelser fra Nord-Sverige tyder på at salting kan øke risikoen for alvorlige personskadeulykker. Foto: colourbox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Statens Vegvesen gått gjennom ulike undersøkelser om veisalting. Målet er å kartlegge konsekvenser og effekter av saltingen av veier, for å få en best mulig samfunnstjenlig drift av vinterveiene.

    «Gjennomgangen viser store variasjoner i resultatene. Norske undersøkelser finner opp til 26 prosent ulykkesreduksjon av å salte veinettet om vinteren, men undersøkelser fra Nord-Sverige tyder på at salting kan øke risikoen for alvorlige personskadeulykker.»

Dette skriver TØI i rapporten Sikkerhetseffekter av saltingTØI anbefaler at det gjøres nye undersøkelser for at det skal kunne sies noe om sikkerhetsaspektene av salting av norske vinterveger i dag.

– De fleste undersøkelser viser at veisalting reduserer ulykkestallene. Men dokumentasjonen begynner å bli ganske gammel, så vi anbefaler at det gjøres nye undersøkelser, sier Torkel Bjørnskau i TØI, til DinSide.

Ny teknologi og nytt utstyr kan påvirke

Det er Bjørnskau som har skrevet rapporten. Han poengterer at eldre undersøkelser viser større effekter enn nyere undersøkelser, og at ny bilteknologi og mer sikkerhetsutstyr i bilene gjør at bilistene kanskje agerer annerledes enn de gjorde før. Det finnes mye forskning som har vist at trafikantene ikke tilpasser farten godt nok til glatt føre.

– Bilene nå er utstyrt med førerstøttesystemer som stabilitetskontroll, blokkeringsfrie bremser, temperaturvarsling og annet. Det er mye som tyder på at det kan hende at man nå i større grad kan få bilistene til å tilpasse kjøringen etter forholdene, sier Bjørnskau til DinSide.

I rapporten konkluderer han blant annet med at ny bilteknologi og endringer i vintervedlikeholdet tilsier at det er behov for nye undersøkelser av sikkerhetseffekten av vintervedlikeholdet i Norge.

Hva synes du om salting av veier? Del dine meninger med andre i debatten nedenfor.

Salting av veier

Hva synes du om veisalting: Kutt det ut eller salt i vei? (Avsluttet)
Kutt det ut(94%) 2091
Salt i vei(4%) 98
Ingen mening(1%) 29
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


– 5-10 prosent ulykkesreduksjon

– Salting gir i gjennomsnitt 5 – 10 prosent ulykkesreduksjon på norske vinterveger, uttaler Statens vegvesen på bakgrunn av den ferske TØI-rapporten.

De skriver videre at dette er en noe lavere effekt enn tidligere antatt, og at nyere undersøkelser som studerer effekten på drepte og hardt skadde, viser at effektene her er mindre enn på ulykker generelt - men fortsatt positiv.

Ifølge Arild Ragnøy, sjefingeniør på trafikksikkerhetsenheten hos Vegdirektoratet, har de absolutt som mål å følge opp anbefalingene fra TØI om nye undersøkelser.

– Ja, vi skal gjøre mer for å finne ut om effekten av salting. Vi må prøve å si hvor mange ulykker som som er unngått på grunn av saltbruk, sier Ragnøy til DinSide.

– Vi ønsker å se på risiko og skader på veinett som saltes, kontra veinett som ikke saltes, sier Ragnøy videre. Det kommer vi til å klare til en viss grad, men ikke overalt, vi finner for eksempel ikke en veistrekning tilsvarende den fra Sandvika til Oslo noe annet sted, sier Ragnøy videre.

– Vi må innse at drømmen om en helt hvit vintervei på Drammensveien, det kommer det aldri til å bli. Men hvit vintervei når du kjører til hytta i Trysil, det kan det godt hende at du får, på deler av veien, sier Ragnøy videre.

Brukt enorme mengder salt

Salting av veiene er også tema i prosjektet SaltSmart, hvor Statens vegvesen fokuserer på å finne ut hvordan man kan redusere bruken av salt samtidig som man opprettholder god fremkommelighet og trafikksikkerhet gjennom vinteren. Der er det mye fokus på at man må salte mindre. Det har vært brukt enorme mengder salt på norske veier de siste årene, noe som ifølge Ragnøy ikke er holdbart. Det er ifølge ingeniøren nødvendig å gå inn og spesifisere saltbruk i kontraktene med de som gjennomfører vegvedlikeholdet.

– Saltbruken har vært veldig stor i noen år, vi har satt ned tiltak for å redusere saltforbruket, sier Ragnøy.

Ragnøy poengterer til DinSide at salt har litt positive og litt negative effekter, og at man må veie det positive mot det negative slik at man er sikker på hva som er størst.

– Hvis tiltakene gjør at vi bulker litt, så gjør det ikke noe. Kanskje må vi kjøre saktere på snø og is, og kanskje bulker vi litt, men vi blir ikke drept, sier Ragnøy, og henviser til Nullvisjonen.

– Ikke dekning for å si det

– Det er ikke bevist at salting redder liv, sier Lars Erik Bønå i interesseorganisasjonen Stopp Veisaltingen, til DinSide.

– Nå har TØI justert det ned til 5-10 prosent ulykkesreduksjon, men det er ikke dekning for å si det heller, hevder Bønå videre.

Bønå er sivilingeniør og tidligere forsker ved SINTEF i bl.a. friksjon, smøring og slitasje samt utvikling av vinterdekk.

Han sier videre at det er interessant at flere og flere kommuner har begynt å reagere og slutter med salting i egne kommuner.

– Politikerne er mer fornuftige enn Vegvesenet, kanskje er det fordi politikrene ser de store skadene som saltingen gjør, sier Bønå til DinSide.

Ski kommune er et eksempel på en kommune som nå jobber med å avvikle salting i kommunen. I desember i fjor vedtok de at kommunen skal bli fri for salting innen 2015.

Du kan selv lese hele rapporten fra TØI her: Sikkerhetseffekter av salting