Enklere å forholde seg til bilverksteder

Før du setter igjen bilen din hos et bilverksted bør du forsikre deg om at verkstedet har en skikkelig prisliste og at Bilbransjeforbundets prisregler følges.

Illustrasjonsfoto Vis mer

Enklere å forholde seg til bilverksteder


  Norske bilverksteder har ikke alltid vært like ryddige og greie å forholde seg til. Mange forbrukere har opplevd at bilverksteder opererer med grove og unøyaktige priser og overslag. Mange bileiere har også opplevd at reparasjonen ble langt dyrere enn det som var forespeilet.

  Inkludert arbeid, deler og moms

  Forbrukerombudet har nå tatt tak i norsk verkstedbransje og har i samarbeid med Norges Bilbransjeforbund (NBF) utarbeidet en mal for hvordan prisinformasjon bør gis. Den anbefalte prislisten omfatter 20 vanlige vedlikeholdsarbeider og reparasjoner (se dokument lenger ned i artikkelen) med tilhørende minimums- og maksimumspris.


  De to prisene (minimum og maksimum) skal omfatte både arbeid, reservedeler, verkstedmateriell og merverdiavgift (mva/moms). Dette for at prisene skal samsvare med summene kundene til slutt faktisk må betale. Ifølge malen skal det selvsagt spesifiseres hvilken bilmodell og årgang den aktuelle prislisten gjelder for.

  Eget punkt om generelle timepriser


  Prislisten bør også inneholde et eget punkt om verkstedets timepriser, også disse inklusive merverdiavgift og oppgitt som til/fra-priser. Ombudet oppfordrer alle verksteder til å lage prislister basert på denne malen så snart som mulig og senest innen 1. mai i år. Etter denne datoen lover ombudet å kontrollere om verkstedene har fulgt oppfordringen.

  "Forretningsvilkår ved bilreparasjoner"

  Vi oppfordrer alle våre lesere til utelukkende å bruke verksteder som kan legge frem en prisliste basert på NBF-malen malen. Vi råder også våre lesere til å undersøke om det aktuelle verkstedet forplikter seg til å følge prisreglene i "Forretningsvilkår ved bilreparasjoner". Disse vilkårene er utarbeidet av de tre bilorganisasjonene KNA, MA og NAF i samarbeid med Bilbransjeforbundet. Vilkårene, som er tilpasset håndverkertjenesteloven, omfatter flere punkter som er egnet til å sikre bileiers økonomiske interesser.

  Fastpris og prisoverslag

  Illustrasjonsfoto Vis mer


  I "Forretningsvilkår ved bilreparasjoner" heter det blant annet at avtalte fastpriser ikke kan overskrides uten at verkstedet først søker godkjenning fra bileier.

  I tillegg stilles strenge krav til overholdelse av prisoverslag. Prisoverslag kan ikke overskrides med en "vesentlig sum" og under ingen omstendighet med mer enn 15 prosent av overslaget, maksimum 800 kroner inkludert moms.

  Oppsummering

  Før du velger bilverksted bør du forsikre deg om at det aktuelle verkstedet:

  1) Bruker en prisliste basert på NBF-malen.

  2) Aksepterer og følger retningslinjene i "Forretningsvilkår ved bilreparasjoner".