En av ti kjører på rødt lys

Så mange som 11,1 prosent av Norges bilførere kjører på rødt lys. Verst er det på veiene med mange kjørefelt. Her er de ferske tallene fra Statens vegvesens tellinger, som viser våre kjøre(u)vaner.

Kanskje kjenner du deg igjen: Du har dårlig tid, er nesten fremme ved krysset –så skifter lyset til gult og til rødt. Du biter tennene sammen, trår på gassen og lar det stå til…

Statens vegvesen har foretatt sine første, omfattende tellinger av bilisters kjøring på rødt lys. Undersøkelsen er fra 11 av landets fylker, og tallene sier sitt...

Ser du rødt?

På landsbasis kjører hele 11,1 prosent av bilistene på rødt lys.

Verst er vår innstilling til det røde lyset når vi suser av gårde på veier med tre eller flere kjørefelt i samme retning. Av de som kommer til lyskrysset i løpet av de tre første sekundene etter at lyset har blitt rødt, kjører hele 24 prosent over krysset likevel, melder Statens vegvesen.

Tendenser i trafikken

Mangel på respekt for røde lys minsker helt klart trafikksikkerheten. En undersøkelse i Oslo, som Statens vegvesen refererer til, viser at kjøring mot rødt lys var medvirkende faktor i syv prosent av alle personskadeulykker.

Statens vegvesen vil fortsette sine undersøkelser annet hvert år, for å se tendenser i vår atferdsel i trafikken. I tillegg vil trafikkavdelingen i Vegdirektoratet jobbe mot bedre sikkerhet i lyskryss og har som mål å halvere antall bilister som ikke stopper på rødt lys.

Artikkelen fortsetter under annonsen