Elektroniske sjøkart utsatt

- At de elektroniske sjøkartene ikke dekker hele kysten før 2016, er et tilbakeskritt for sikkerheten til sjøs og en stor skuffelse, mener presidenten i Kongelig Norsk Båtforening, Torleif Jørgensen.

Jørgensen får full støtte fra Informasjonssjefen i Sjøkartverket, Tordis Lund. - Utsettelsen er uheldig for sikkerheten til sjøs, uttaler Lund.

Naviger etter gamlemåten

For dagens sjøkart ble oppmålt med gammelt utstyr, og i enkelte tilfeller kan avvikene være på opptil 100 meter. - Når stadig flere fritidsbåter blir utstyrt med GPS (Global Positioning System) som har avvik på bare noen meter, og dagens sjøkart har avvik på opptil 100 meter kan navigasjon med GPS føre til at du i verste fall går på grunn. Det beste er nesten å navigere etter gamle måten når unøyaktighetene er så store som de er, sier Jørgensen.

35 prosent av kysten klar

Likevel er ikke alt bare svart, selv i opprørt hav finnes nemlig lyspunkter. For trass i at de elektroniske sjøkartene ikke vil dekke hele kysten før 2016, er omlag 35 prosent av kysten dekket i løpet av 2001. Dermed skal det være mulig å navigere trygt fra svenskegrensen til Karmøy, og fra Sogn og Fjordane til Vega. Fullt så lyst ser det imidlertid ikke ut for områdene rundt Hordaland og store deler av Nord-Norge. De må nemlig vente - og enkelte av disse områdene vil ikke bli klare før i 2016.

  • Les test av GPS mottakere