Elbilen

Think City
Think City Vis mer


Elbilen bruker elektrisitet som "drivstoff" og kan i likhet med hydrogen-bilen skilte med nullutslipp av CO2 og eliminering av lokale utslipp. Teknologien er forholdsvis ukomplisert, alt man trenger er i teorien en bil, et batteri, en elektromotor og en stikkontakt.

Batteri-teknologi

De fleste vil imidlertid ha fått med seg at det ikke har gått så bra for det norske elbilprosjektet Think. Problemene ved Think-fabrikken har mange og sammensatte årsaker, men ett av problemene var bilenes svake rekkevidde. Med dagens batteriteknologi har det nemlig vist seg svært vanskelig å kombinere lang rekkevidde med en overkommelig utsalgspris.

Jo større og tyngre en elbil er, jo kortere vil rekkevidden bli. Derfor har de fleste elbiler foreløpig vært relativt små og lite romslige. Også svak akselerasjon, begrenset toppfart og svak kollisjonssikkerhet har vært ankepunkter mot ulike elbilmodeller.

Diskutabel gevinst

I tillegg vil det alltid være diskutabelt hvor miljøvennlig en elbil faktisk er. Riktignok er elbilen suveren fra et lokalt perspektiv. Men i et globalt perspektiv må det tas med i beregningen hvordan den aktuelle elektrisiteten er skapt. Stammer strømmen fra vannkraft, vindmøller eller solenergi er alt vel. Men stammer den fra et kullkraftverk blir situasjonen en annen.

For tiden produseres og markedsføres elbilen Kewet City-Jet her i landet. Romsligere alternativer fra Citroën og Peugeot sideimporteres fra Frankrike.

Sammendrag: Elbilen

  • Biler i salg i Norge: Kewet City Jet samt elektriske utgaver av Citroën og Peugeot person- og varebiler
  • Kan hente strøm hvor som helst
  • Les om hybridbilen her.