Eckblad Trafikkskole A/S

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Eckblad Trafikkskole A/S.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 0 0 % 272 46 % 46 %
1998 0 0 % 192 31 % 31 %
1999 0 0 % 176 28 % 28 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.