Dyrere med bil i jobb

En skatteyter som toppskatt og har firmabil til 249.900 kroner får en skatteøkning på 8.200 kroner dersom forslag til statsbudsjett går igjennom.

Har du firmabil eller mottar kilometergodtgjørelse fra arbeidsgiver er du blant taperne i årets statsbudsjett.

Firmabil

Har du firmabil må du belage deg på å betale mer til felleskapet dersom forslaget til statsbudsjett går igjennom. For hittil har firmabileiere blitt fordelsbeskattet etter en sjablon som forutsetter at privat bruk av firmabilen er 10.000 kilometer. I forslag til statsbudsjett foreslåes denne økt til 13.000 kilometer. Det betyr at du skal fordelsbeskattes av 3.000 kilometer mer enn i år.

For en arbeidstaker som tjener opp til 299.999 kroner i året betyr det at den gjennomsnittlige skatteøkningen blir 2.610 kroner. Tjener du over 600.000 kroner blir den gjennomsnittlige skatteøkningen 5.530 kroner. I den største inntektsgruppen, den som tjener mellom 300.000 kroner og 449.999 kroner, blir den gjennomsnittlige skatteøkningen for de som disponerer firmabil 3.670 kroner.

Kilometergodtgjørelse

Heller ikke de som mottar kilometergodtgjørelse slipper billig i forslag til statsbudsjett. Tidligere var 12.000 kilometer skattefrie, dette foreslåes redusert til 4.000 kilometer. I forslaget ligger det at du skal fordelsbeskattes av differansen mellom statens satser (for tiden 3,20) og 2,05 kroner per kilometer utover de 4.000 skattefrie kilometrene.

For en arbeidstaker som betaler 13,5 prosent toppskatt vil skatteøkningen bli om lag 3.650 kroner dersom vedkommende kjører minst 12.000 kilometer i året.

Bil som flyttegods

Er du i utlandet og har planer om å ta med drømmebilen hjem, kan forslag til statsbudsjett sette en snarlig stopper for planene. Forslaget går nemlig ut på at biler innført som flyttegods skal avgiftsbelegges på samme måte som andre kjøretøy.

I forslaget til statsbudsjett er det imdlertid lagt opp til overgangsregler for de som er i utlandet og har kjøpt bil med tanke på å ta den med hjem som flyttegods.

Kombinerte biler

Kombinerte biler har hittil sluppet billig fra statens avgiftsklør, og dersom de har veid over 5.000 kilo har de helt sluppet engangsavgift. Det skal strammes inn i forslag til statsbudsjett. Ikke bare økes satsen fra dagens 55 til 60 prosent for biler over 5.000 kilo, kombinerte biler som veier mellom 5.000 og 6.000 kilo vil man dessuten måtte betale avgift på.

De andre endringene

Rent bortsett fra disse større endringen er det ikke store endringer som foreslås i statsbudsjettet. Registreringsavgiften, omregistreringsavgiften, bensinavgiften, dieselavgiften og årsavgiften justeres opp med 1,9 prosent – noe som tilsvarer inflasjonen. Det betyr at årsavgiften økes fra 2.265 kroner til 2.310 kroner.

Staten har alltid vært flinke til å øke avgifter, men gir ikke så mye tilbake. Trass i aktiv inflasjonsjustering av avgiftene har ingen i departementene funnet det nødvendig å inflasjonsjustere vrakpanten. Den forblir, i følge forslaget til nytt statsbudsjett, uendret med 1.300 kroner.

  • Prøv DinSide Økonomi sin skattekalkulator