Dyrere å få godkjent kjøretøy

Har du planer om å bruktimportere, typegodkjenne eller skal du vise et kjøretøy som du har bygget om eller reparert, bør du vise det før 1 .mai. Etter denne datoen tar nemlig trafikkstasjonene seg betalt for tjenesten.

Avgiften som du må betale dersom du skal godkjenne et bruktimportert kjøretøy, typegodkjenne et kjøretøy eller vise et kjøretøy som du har bygget om eller reparert, er et ledd i tankegangen om at trafikkstasjonene skal ta seg mer betalt for tjenester.

Gebyret som skal betales har ikke noe å gjøre med registreringsavgiften, og kommer derfor i tillegg til dette.

Satsene

Satsene blir som følger:

  • kjøretøy med totalvekt til og med 3.500 kg: 400 kroner

  • fra 3.501 kilo til og med 7.500 kilo: 600 kroner


  • kjøretøy med totalvekt over 7.501 kilo: 900 kroner
  • Nytt gebyr ved ny visning

    Får du mangellapp eller av annen grunn må vise kjøretøyet på nytt, vil også dette koste penger. Vegdirektoratet har bestemt at dette skal koste halvparten av hva du betalte ved første visning av kjøretøyet, altså enten 200, 300 eller 450 kroner - alt avhengig av kjøretøyets totalvekt.

    Vegdirektoratet planlegger å innføre de nye satsene fra 1. mai i år.