DUELL: To hybrider, to løsninger - men hva er best?

Det blir nærmest umulig å sammenlikne Toyota Prius og Honda Insight hva gjelder plass og komfort - men ikke hva gjelder drivverk og tekniske løsninger.

Lenge har man snakket om at bilene må bli renere, at utslippene og forbruket må ned - og redningen har på en måte hittil vært elbilene. For vi har vel alle hørt taler hvor elbilene ble rost opp i skyene - uten at de har blitt noen suksess av den grunn. For de rene elbilene har et problem, og det er rekkevidden. De gir rett og slett ikke samme grad av frihet som en konvensjonell bil med forbrenningsmotor.

En hybridbil, derimot gjør det - selv om de fortsatt har ulempen med forbrenningsmotorens avgasser - om enn i atskillig mindre omfang.

Det beste fra to verdener

Men kanskje er likevel hybridbilen det beste fra de to verdener, og tanken bak hybridbilen er i alle fall god. For den ideelle hybridbilen drives av elmotoren når hastigheten er lav eller når belastningen som kreves for å drive bilen fremover er liten. Dermed forblir drivstoffet i tanken - og utslippet av skadelige avgasser opphører ved bykjøring og ved kjøring nedover en bakke. Bensinmotoren blir dermed en reserve når du trenger mer kraft eller når motbakken blir bratt. Det trenger for så vidt ikke å være en bensinmotor, i ordet "hybridbil" ligger det rett og slett at to eller flere alternative drivkilder benyttes, for eksempel elmotor og forbrenningsmotor (bensin/diesel), eller elmotor og gassmotor (hydrogen, LPG/NPG enten som forbrenningsmotor eller brenselcelle).

En annen fordel med hybridbilen sammenliknet med mange elbiler er at en hybridbil ikke trenger å lades opp, det gjør den nemlig selv - under kjøring. For elmotoren i hybridene fungerer også som en dynamo som lader batteriet når du bremser eller kjører i nedoverbakker. Slik fungerer for så vidt også de mest avanserte elbilene i dag, men en elbil med kun elmotor har altså langt flere begrensninger på rekkevidde enn en hybridbil.

Toyota Prius er slik, Honda ikke

Og det er akkurat her Toyota Prius og Honda Insight tar forskjellige veivalg. For Toyota har satset på en konvensjonell - og ideell - hybridløsning, hvor elmotorene brukes mest mulig og forbrenningsmotoren kun når du trenger ekstra kraft. Honda gjør det motsatte. Her går bensinmotoren kontinuerlig, mens elmotoren brukes som assistanse når du trenger ekstra kraft.

Insight har lavest forbruk

Sammenlikner man så bensinforbruket ser man fort at forskjellene på de to løsningene er marginale. For Prius oppgir Toyota et forbruk på 0,35 liter per mil, mens Honda oppgir at Insight skal bruke 0,34 liter per mil.

Dermed slår altså Honda sin rival Toyota i kampen om forbruk, noe som ikke er spesielt rart siden Honda har den minste motoren både hva gjelder antall sylindre og slagvolum. Insight drives nemlig av en tre-sylindret rekkemotor med et slagvolum på en liter og 68 hester. Toyota på sin side har valgt å satse på en konvensjonell rekkefirer på 1,5 liter og 58 hester. Begge motorene er naturligvis optimalisert med tanke på å redusere indre friksjon, samtidig som de har variable ventiltider.

Hva er best?

Uansett hvordan du snur og vender på det er det Toyota som trekker det lengste strået av de to. Prius virker rett og slett mer gjennomtenkt - og er uten tvil den mest miljøvennlige av de to. Prius kvalifiserer dessuten til å være en nullutslippsbil i gitte situasjoner, mens Insight aldri vil bli det.

Derfor er ikke Honda Insight noe annet enn en bensinbil med lavt forbruk, mens Prius uten tvil er den av de to som best ivaretar miljøet - og ikke minst nyttiggjør seg av hybridteknologien til det fulle.

Relaterte tester

  • Test av Toyota Prius

  • Test av Honda Insight