Dødt hav i Oslo Sentrum

I forbindelse med prosjektet "Bedre Byluft" skal Oslo Vegvesen prøve salt fra Dødehavet til å redusere svevestøvet på forurensede dager.

Vanlig havsalt består av Natriumklorid - en effektiv måte å "tørke opp" veien med. Havsaltets store fordel er nemlig at det både løser opp og tørker isen. Imidlertid fører dette til at svevestøvproblemet på ingen måte blir mindre enn vanlig, snarere tvert imot.

Dødehavssaltet består av Magnesiumklorid, og tørker ikke opp vegbanen på samme måte. Derfor må Vegvesenet først salte, deretter suge opp vann og saltblandingen - som forhåpentligvis også har trukket til seg støv og skitt. Dermed slår man to fluer i en smekk; ikke bare fjerner man isen, men også støvet, og etterlater en ren og tørr veibane.

Allerede positive erfaringer

- Vi ønsker å gjøre et omfattende forsøk med Dødehavssalt på vegene innenfor Ring 3 i Oslo på tørre dager i vinter, uttaler overingeniør Olaf Mathisen ved Oslo Vegkontor i en pressemelding. Selv om det er første gang Dødehavssaltet skal brukes i Oslo, har man allerede flere positive erfaringer med bruk av saltet på støvete grusveger, der det sørger for å binde til seg støv og skitt og dermed reduserer støvplagen, heter det i pressmeldingen.

Prøveperioden vil vare fra februar til april, og er en del av prosjektet "Bedre Byluft". I forbindelse med prosjektet må Oslo Vegvesen gå til innkjøp av måleutstyr for å kunne dokumentere virkningene - som forhåpentlig blir formidable.