Dobbelparkering: Er det lov?

Dobbeltparkering er faktisk ikke forbudt per definisjon. Likevel tar du store sjanser om du parkerer dobbelt.

FOTO: Stine Okkelmo
FOTO: Stine OkkelmoVis mer

Er du blant dem som har undret deg over om dobbeltparkering er lovlig? Da er du ikke alene. Da diskusjonen oppsto i DinSides redaksjonslokaler, viste det seg at ingen av oss kunne si med sikkerhet om denne praksisen er ulovlig eller ikke.

Derfor fant vi frem til Trafikketaten i Oslo, som skriver følgende på sine nettsider:

"Dobbeltparkering er svært sjelden lovlig. Unntak kan være kort stans i forbindelse med av- og pålasting og av- og påstigning.
Begrunnelsen knytter seg til vegtrafikklovens §3 som bl.a. pålegger alle trafikanter å være hensynsfulle og ikke hindre eller forstyrre annen trafikk. Bestemmelsen tolkes strengt, og selv den minste påvirkning av andres naturlige kjøremønster innebærer brudd på bestemmelsen."

Rom for tolking?

Disse setningene var imidlertid ikke nok til å stille vår nysgjerrighet. Riktignok står det at dobbeltparkering "svært sjelden" er lovlig. På den annen side går det også tydelig frem at denne parkeringspraksisen ikke er forbudt.

Vi har derfor snakket med Atle Rønning, fagkonsulent hos Trafikketaten i Oslo. Og Rønning kan fortelle følgende:

FOTO: Stine Okkelmo
FOTO: Stine Okkelmo Vis mer

Hva med deg?

Hva mener du om dobbeltparkering? (Avsluttet)
En uting, burde vært forbudt!(73%) 994
Sikrer god utnyttelse av plassen i byene, burde vært lovlig!(20%) 276
Usikker(6%) 87
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


- Inntil 1986 var dobbeltparkering per definisjon ulovlig. I dag er det imidlertid Vegtrafikklovens paragraf 3 som regulerer denne problemstillingen. Første ledd i denne paragrafen sier at "Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret." Når det gjelder dobbeltparkering tolker vi denne paragrafen strengt. Det betyr at en parkering som medfører at andre trafikanter må endre hastighet eller retning, er å anse som ulovlig, sier Rønning.

Brede biler og støtteben

Fordi norske bygater vanligvis er relativt smale, vil det ofte oppstå stor risiko for at andre trafikanter vil måtte endre hastighet eller retning. Det betyr ifølge Rønning at det svært sjeldent vil være mulig å dobbeltparkere uten å bryte mot paragraf 3.

- Og i denne sammenheng må man huske at det ikke bare er normale personbiler som skal hensyntas, men også lastebiler og andre brede kjøretøyer, deriblant brannbiler. Man bør også ha i bakhodet at enkelte stigebiler kan ha behov for å felle ut støtteben til den ene eller begge sider, noe som vil stille ytterligere krav til gatens bredde, sier Rønning.

Forbudt å sperre inne

Og det er ikke bare bilene i kjørebanen som har krav på fri ferdsel.
- Hvis en dobbeltparkert bil gjør det vanskelig eller umulig for bilen innenfor å forlate sin parkeringsplass, vil også dette være et brudd på paragraf 3. I tilfeller hvor eieren av innesperrede biler tilkaller oss, vil situasjonen vanligvis resultere i borttauing, sier han.

Lov å stanse

Vi kan derfor konkludere med at dobbeltparkering i praksis er forbudt her i landet. "Dobbelstans" derimot, kan være lovlig.
- Ja, i sammenheng med inn- og utlasting kan det være tillatt å stanse parallelt med allerede parkerte biler. Dette forutsetter at stansen kan betegnes som "nødvendig" og at bilføreren befinner seg i nærheten og dermed raskt kan flytte bilen ved behov - eksempelvis for utrykningskjøretøyer, sier Rønning.

Hva mener du om dobbeltparkering? Si din mening i objektet over.

Kilde: Trafikketaten i Oslo

Les også:

  • DinSide Motors juveler