HØY FART: Sjåfører som kjører for fort er den viktigste årsaken til ulykker på norske veger. Foto: Colourbox.com
HØY FART: Sjåfører som kjører for fort er den viktigste årsaken til ulykker på norske veger. Foto: Colourbox.comVis mer

Disse tabbene gir flest ulykker

Sjåførene selv har skylda.

Hvem av oss har vel ikke sett filmer på nyhetene og Youtube, av sjåfører som kommer kjørende på motorvegen i feil kjøreretning. Du trenger ikke reise til USA for å finne eksempler på slik kjøring.

For det er slett ikke glatt føre, snøstormer eller hullete veger som er hovedårsaken til ulykkene på norske veger. Selv om norske bilister er flinke til å klage over vegstandarden her hjemme, er det tvert i mot bilistene selv som utgjør det største problemet.

Du kan miste lappen om du ikke skraper rutene

Full fart i feil retning

Den største feilen vi begår som bilister, er å holde for høy fart, hevder rapporten "Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2005-2009" fra Statens Vegvesen.

Men vi begår også andre feil i trafikken i tillegg til å kjøre for fort. Manglende førerdyktighet er årsaken til hele 54 prosent av alle dødsulykkene i den nevnte perioden.

- En vanlig feil som blir gjort er manglende informasjonshenting, som for eksempel å overse et innkjøring forbudt-skilt, og kjøre feil veg inn på motorveg, forteller Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen.

Kan dette krysset løse problemene? Her skal ingen svinge til venstre

Andre feil fra sjåførens side, som har forårsaket en rekke av de alvorlige ulykkene, er følgende:

Artikkelen fortsetter under annonsen

  • Feil beslutning/avgjørelse Forbikjøring uten tilstrekkelig sikt
  • Manglende kjøreerfaring Ferske førere med førerkort bare i noen måneder er svært overrepresentert
  • Manglende teknisk kjøretøybehandling Behersker ikke kjøretøyet, for eksempel ta inn en skrens på vinterføre
  • Hasardiøs kjøring - Eksempelvis kappkjøring
  • Overdreven tro på egen dyktighet Særlig unge førere har overdreven tro på egne ferdigheter
  • Manglende erfaring med kjøretøyet Ukjent med nytt eller lånt kjøretøy. Særlig problematisk for mc.
ABS-bremser blir standard på motorsykkel

Flest feil begås av menn

I følge SSBs offisielle tall ble det drept 167 menn og bare 45 kvinner i trafikken i 2009. Selv om dette skyldes flere ting, blant annet at flere menn enn kvinner kjører bil, og oftere, spiller menns kjørestil inn.

Søndagstrafikken drepte flest

- Det er ikke til å komme utenom at menn generelt har en noe mer aggressiv atferd i trafikken enn kvinner, forteller Guro Ranes, og viser spesielt til menn i alderen 18-25 år, der hele 85 prosent av de omkomne i 2009 var menn.

En annen avgjørende feil som koster mange liv i trafikken hvert år, er kjøring i påvirket tilstand. I den undersøkte perioden skyldtes 22 prosent av dødsulykkene at sjåføren var ruspåvirket.