Disse skadene øker mest

Tallene fra Finansnæringens Hovedorganisasjon viser en skadeøkning på hele 9,7 prosent i årets første kvartal.

  1. kv. 1999 1. kv. 2.000 Økn.  fra 1999 til 2000 i % Økn. fra 1998 til 1999 i %
Ansvar person 3.409 3.994 17,2 4,1
Tyveri av bil 3.190 3.709 16,3 1,3
Vognskade (kasko) 52.469 60.790 15,9 12,8
Ansvar ting 44.487 51.285 15,3 9,3
Annet 25.793 29.252 13,4 11,9
Redning 36.811 40.366 9,7 5,7
Tyveri fra bil 5.217 5.657 8,4 0,3
Glass 33.755 33.541 -0,6 4,1
Brann 958 946 -1,3 8,3
Førerulykke 1.081 1.042 -3,6 -1,1
Totalt 154.166 169.078 9,7 7,5

I den første kolonnen finner du antall skader i de ulike kategoriene første kvartal 1999. I den andre kolonnen finner du de tilsvarende tallene for første kvartal 2000. Den tredje kolonnen viser den prosentvise økningen fra første kvartal 1999 til første kvartal 2000. Den fjerde kolonnen viser den prosentvise økningen fra hele 1998 til hele 1999.