Disse bilene gir deg trøbbel

Subaru og Toyota har minst feil de første årene på veien, og småbiler er mer utsatt for feil enn hva større biler er. Dette viser en omfattende undersøkelse foretatt av det tyske godkjenningsforbundet TÜV.

Undersøkelsen omfatter tre millioner biler av Tysklands totale bilpark på 40 millioner. Bilene som er med i undersøkelsen, er inndelt klassevis etter alder; tre, fem, syv, ni og elleve år gamle. Undersøkelsen omfatter 100 av de mest solgte modellene i Tyskland.

Subaru og Toyota best

Etter tre år på veien, er det Subaru Legacy som kan fremvise minst feil og mangler, og etter fem og syv år rangerer Toyota Camry på toppen av listene. Blant elleve-åringene fant TÜV minst feil på Porsche, men med Toyota Carina kom inn som en god nummer to.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Mini verst

På en god sisteplass i TÜV sin undersøkelse, finner vi Rover Mini. Rover er imidlertid ikke alene på den nedre delen av lista; her finner vi i tillegg Citroën AX og 2CV, samt flere modeller Lada og Skoda. TÜV bemerker også generelt sett at småbiler er mer utsatt for feil og mangler, enn hva større biler er; sannsynligvis på grunn av misforstått sparsommelighet som fører til at serviceintervallene ikke blir overholdt.

Undersøkelsen sier nemlig ingenting om årsaken til at enkelte biler er mer utsatt for feil og mangler enn andre biler. For dem som skal kjøpe seg bruktbil gir likevel testen en indikasjon på hvilke biler som er mest utsatt for feil og mangler.