Disse bilene betyr trøbbel

TÜV Auto-Report omfatter de 100 mest vanlige bilmodeller i Tyskland og i andre land. Etter å ha besiktiget over to millioner biler i fjor, er det klart at den modellen som oftest lider av alvorlige feil og mangler etter tre år, er Chrysler Voyager. Etter 11 år er det Citroën 2CV.

Disse bilene betyr trøbbel


TÜV besiktiger årlig mange millioner flere enn disse to millionene som ligger til grunn for rapporten "TÜV Auto-Report". I fjor var rundt seks millioner biler innom en av TÜV (Technischen Überwachungsvereine") sine kontrollstasjoner eller andre kontrollstasjoner i fjor.

Årlig rapport

TÜV gir hvert år ut en rapport som bygger på funnene etter alle disse besiktningene. Denne rapporten utgis i Tyskland, av TÜV i samarbeide med bilmagasinet Auto Bild. Rapporten omfatter altså de 100 mest vanlige bilmodellene i Tyskland og i utlandet.

Fire grader av mangler

I Tyskland sier lovverket at alle nye biler må besiktiges etter tre år på veien, og deretter hvert andre år. Ved besiktningene på kontrollstasjonene noteres mangler ved bilene. TÜV klassifiserer så manglene etter alvorlighetsgrad, i kategoriene: ingen mangler, lette mangler, alvorlige mangler, og trafikkfarlig.

Lette mangler er mangler som ikke har innvirkning på trafikksikkerheten -- vi snakker om defekt frontlyskaster eller lignende.

Alvorlige mangler: Mangler som ved visse forhold kan være en fare for trafikksikkerheten.

Trafikkfarlige mangler: Tekniske svakheter som er så alvorlige at de er en umiddelbare fare for sikkerheten. Biler i denne kategorien får ikke bevege seg på offentlig vei.

De vanligste manglene

De aller vanligste manglene er på nærlys, oljelekkasjer, eksosanlegg, håndbrekk, fotbremse, bremseskiver og hjuloppheng. På fem år gamle biler fordeler manglene seg slik: Nærlys 7,4 prosent, oljelekkasje 6 prosent, eksosanlegg 5,7 prosent, håndbrekk 5,2 prosent, forbremse 3,6 prosent, bremseskiver 3,5 prosent.
Etter 11 år ser mangel-fordelingen slik ut: oljelekkasjer 18,7 prosent, håndbrekk 11,3 prosent, eksosanlegg 10,6 prosent, nærlys 10,4 prosent, fotbrems 7,7 prosent og hjuloppheng 7,5 prosent.

Alvorlige mangler: 5 beste og 5 verste

Et utdrag av de modellene som ble klassifisert i kategorien alvorlige mangler, kan du finne ved å gå inn i navigeringsboksen oppe til høyre. Vi gir deg de fire-fem med minst andel feil og mangler innen kategorien "alvorlige mangler", og de fire-fem desidert verste innen samme kategori -- og inndelt etter tre år gamle biler, fem år gamle, syv år gamle, ni år gamle og 11 år gamle bilmodeller. Se hvordan sannsynligheten er for at du kan få trøbbel med din bil.