Går SUV-en oftere av veien enn andre, eller er dette en myte? Foto: Colourbox.com
Går SUV-en oftere av veien enn andre, eller er dette en myte? Foto: Colourbox.comVis mer

DinSide kontrollerer SUV-myten

Er SUV-er virkelig oftere innblandet i ulykker enn andre biler?

Er det forbundet med livsfare å kjøre SUV i dag? En pressemelding som datt ned i e-postkassen her om dagen kan tyde på det. Der var nemlig overskriften krystallklar;

”SUV-er soleklart på ulykkestoppen”.

Pressemeldingen fortsatte med å henvise til tallmateriale fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). I en av FNOs kalkulatorer er det også mulig å grave seg ned i ulykkesstatistikk.

Problemet er at tallene ikke skiller mellom SUV og ordinære biler, selv om det i pressemeldingen fra Dekkmann står;

”I disse tallene finner vi en sterk overrepresentasjon av SUV-er”.

En telefon til kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO bekrefter vår mistanke. Det er ingen ting i disse tallene som skiller SUV og øvrige personbiler, og Osland kan på ingen måte bekrefte den overrepresentasjonen det vises til.

Firehjulsdrift tar av

Større risiko?

Det er imidlertid ikke bare fra aktøren ovenfor vi har hørt det samme. Spørsmålet er derfor om det er sant, eller bare en myte, at man med SUV har en større risiko for å havne i en ulykke.

Vi spurte derfor Transportøkonomisk Institutt, som driver med nettopp risikoanalyse:

– Vi har ingen tall som bekrefter at det er forbundet med større risiko å kjøre SUV, forteller forskningsleder Torkel Bjørnskau. Han legger til at man i så fall også måtte se på hvor SUV-er ferdes i forhold til andre biler, og hvor skillet på en vanlig personbil og en SUV egentlig går. Ikke kjenner han til andre steder hvor det er mulig å hente tall for dette heller.

Det er du som er syndebukken

Artikkelen fortsetter under annonsen

Myte?

Det er også lett å tro at høyden på bilen skaper ustabilitet, ref tidligere omtaler omkring elgtester for eksempel. I dagens biler er dette demmet opp for, både i form av større bredde, men også med mye mer aktivt sikkerhetsutstyr.

– På flere av våre biler endres eksempelvis oppsettet på ESP-en når bilen kjenner at det sitter takrails på bilen, forteller Marius Tegneby hos hos Audi-importøren Harald A. Møller AS. Heller ikke der er det noen kjensgjerning av SUV-er er innblandet i flere ulykker.

Firehjulsdrift er også et argument som av enkelte brukes for å forklare utforkjørsler.

Sannheten er nå at firehjulsdrift er sterkt økende, og da på alle typer biler. I januar i år valgte mer enn en av tre bilkunder trekk på alle fire. Firehjulsdrift er med andre ord ikke lenger forebeholdt SUV-er, men finnes i nær sagt alle bilklasser.

Og hva er egentlig en SUV? Er det en Toyota Land Cruiser, eller er det en RAV4? Er det en Mitsubishi ASX? Forester? Outlander?

Hva med forsikringsselskapene?

Tryg er en av landets største assurandører av biler.

– Vi har ingen ferdig statistikk som sier at SUV’er oftere er innblandet i ulykker enn andre type biler, forteller kommunikasjonsrådgiver Arne Brun i Tryg. Han sjekker innad hos forsikringsselskapets analytikere, og finner noen som mener det kan være en tendens, men har ingen tall klare på dette.

Heller ikke forsikringsselskapet If er med på budskapet, selv om de for et par år siden tok ut en rapport som sa at de mest høyreiste SUV’ene oftere var innblandet i ulykker om vinteren enn om sommeren. Dette i forhold til mer ordinære biler. Jack Frostad hos If legger skylden på sjåførene, ikke bilene. For i de fleste tilfellene var det typiske førerfeil som var årsaken til de ulykkene som fant sted. Nyere sikkerhetssystemer demmer mer opp for denne type feil.

Norgesny Jeep klar

Bedre biler

Det har som sagt skjedd mye med bilene. De har fått mer og bedre sikkerhetsutstyr enn tidligere. Ikke er de like høyreiste lenger heller. De største bilene har nå som regel nivåregulering, og går ikke på stylter lenger. I tillegg er det kommet bedre dekk for SUV-er som gir bedre grunnlag for å holde seg på veien.

Jan Ivar Engebretsen i NAF forteller det samme:

Han mener at tallene om høyt antall ulykker med SUV er hentet fra gammelt materiale, og trekker frem at sikkerheten på store biler i dag er langt bedre enn tidligere. Men tross bedre konstruerte SUV-er ber Engebretsen innstendig om at førere ikke utfordrer naturlovene. Det går som regel aldri bra.

Uansett hvor vi sjekker er det altså ingen klare tegn å spore på at SUV-er soleklart topper ulykkesstatistikkene, slik det ble hevdet forrige uke.

Fakta er at det ikke en gang er konkrete tegn til at de oftere er innblandet.

Det er greit å vite.