Dette er problembilene

I løpet av fjoråret ble sju millioner biler underlagt kontrollbesiktning i Tyskland. Av disse har 15 prosent betydelige mangler. Vi har listene som forteller deg om du kan forvente deg trøbbel av din bil.

Chrysler Voyager
Chrysler Voyager Vis mer
[Ugjyldig objekt (NAV)]

I Tyskland, som her hjemme, må alle biler jevnlig inn til kontrollbesiktning. I Norge innkalles biler til EØS-kontroll første gang etter fire år, dernest skal bilen kontrolleres hvert andre år. I Tyskland kontrolleres bilene første gang når bilen er tre år gammel, for deretter å bli innkalt til kontroll hvert andre år.

TÜV

Kontrollbesiktningen av den tyske bilparken er underlagt TÜV, Technischen Überwachungs-Vereine. TÜV har ni egne kontrollstasjoner som gjennomfører undersøkelsene, i tillegg til at oppdragene utføres ved et utvalg godkjente verksteder. Den store forskjellen mellom kontrollbesiktningene i Tyskland og her hjemme, er at tyskerne noterer alle feil og mangler og sorterer etter bilmodell – for hvert år å utgi en rapport om tilbøyeligheten til feil og mangler for hver enkelt modell. Dette gjøres ikke i Norge.

Betydelige mangler

Innledningsvis nevnte vi at dersom du har en tre år gammel Chrysler Voyager, har du muligens berettiget grunn til å skjelve i buksene. Chrysler Voyager troner nemlig på bunnen av listen over tre år gamle bilmodeller med betydelige mangler. Går vi til oversikten over fem år gamle modeller, finner vi Seat Marbella på jumboplass.

På solsiden – altså i den andre enden av listen – finner vi Subaru Justy som bestemann etter tre år, og Toyota Rav4 som bestemann etter fem år.

For ordens skyld: Dette er fremdeles biler som befinner seg i kategorien ”betydelige mangler”, men det er mindre sannsynlig at du vil få problemer med en modell som befinner seg på toppen av listen, enn med en som er plassert langt nede på listen. For å ta et konkret eksempel: Det er oppdaget betydelige mangler ved 1,5 prosent av alle tre år gamle Subaru Justyene som er undersøkt av TÜV – mens det er betydelige mangler ved hele 19,5 prosent av alle Chrysler Voyagerne som er kontrollbesiktiget.

Flere grader av mangler

TÜV deler bilene – og feilene – inn i fire hovedkategorier: ingen mangler, lette mangler, betydelige mangler og trafikkfarlige. Kategorien ingen mangler er rimelig selvforklarende, og vi vil ikke kommentere denne ytterligere. Lette mangler er småting som for eksempel en defekt frontlyskaster. Bileieren blir bedt om å fikse dette innen fire uker – men behøver ikke å komme tilbake for godkjenning.

Betydelige mangler medfører en viss trafikksikkerhetsrisiko, og du bes om å få reparert feilen omgående – og i alle fall innen fire uker. Bilen må tilbake for ny sjekk, før du får godkjenningsbevis.

Trafikkfarlige biler har såpass alvorlige mangler at de ikke tillates ut i trafikken.

Av de tre år gamle bilene var ingen trafikkfarlige, 4,7 prosent hadde betydelige mangler, 20,7 prosent hadde lette mangler – og 74,6 prosent var uten mangler. Du kan se resultatene for de øvrige aldersklassene i tabellen nedenfor.

Aldersklasse og type mangel
AldersklasseIngen manglerLette mangler Betydelige manglerTrafikk-
farlige
Absolutte tall
1-3 år74,6 %20,7 %4,7 %01.456.798
4-5 år60,5 %30,2 %9,3 %01.238.568
6-7 år49,5 %36,5 %14,0 %01.173.062
8-9 år40,9 %40,5 %18,6 %01.216.345
10-11 år33,8 %42,8 %23,3 %0,1 %814.816
Over 11 år27,9 %43,9 %28,1 %0,1 %1.014.641
TOTALT    6.914.230

Bilene er også kategorisert etter alder: ett til tre år gamle, fire og fem år gamle, seks og syv år gamle, åtte og ni år gamle, og ti og elleve år gamle.

De beste og de verste i kategorien betydelige mangler

Vi har allerede nevnt Subaru Justy som beste og Chrysler Voyager som verste av de tre år gamle modellene. Ved å gå inn på lenkene i boksen til høyre, kan du se hvilke modeller som er de ti beste og de ti verste i hver årsklasse.

De vanligste manglene

I tillegg til å sorteres etter alder og modell, sorteres feilene også etter type feil, på chassis, bremser, lys og miljø. En del problemer er felles for alle aldersklasser, som oljelekkasje fra gir og motor. Yngre kjøretøy sliter ellers med å leve opp til den standard på bremsetromler og bremseskiver som TÜV krever. Eldre biler sliter med defekte bremseslanger. Innen kategorien belysning, er det lysene bak som sliter med standarden. Hva gjelder miljø, er utslippene problembarnet.

I Tyskland utgis rapporten av TÜV, i samarbeide med bilmagasinet Auto Bild.

Relaterte artikler

  • TÜV Auto-Report 2000

  • TÜV Auto-Report 1999

  • De beste og verste bilmodellene: Resultatene etter kjøretøykontroller i Sverige