Dette er nakkesleng (whiplash)

En påkjørsel bakfra i så lite som seks kilometer i timen kan forårsake nakkeslengskade, og i de ekstreme tilfellene kan nakken strekke seg hele 5 centimeter...

Nakkeslengskader (populært kalt "Whiplash") oppstår som regel etter påkjørsler bakfra. Skaden oppstår som en følge av at hodet først slynges forover, for deretter å bli slynget bakover med økende hastighet - en effekt som forsterkes av bilsetets fjærende konstruksjon.

12 G

Allerede ved påkjørsler i så lave hastigheter som seks kilometer i timen kan nakkeslengskader oppstå, men øket hastighet fører til økt risiko - og kreftene nakken kan utsettes for er ekstreme. Hodet til et voksent menneske veier omlag fem kilo, og akselerasjonsverdier på 12 G i forbindelse med kollisjoner er ikke uvanlig. Ved 12 G år hodet en "vekt" på 60 kilo. I verste fall kan halsen ved slike omstendigheter strekkes med omlag fem centimeter.

Symptomer

En nakkesleng-skade kan føre til alvorlige skader og lidelser. Umiddelbare skader kan være indre blødninger, avrevne muskler, skadde nerver, skade i ryggmargen og synsforstyrrelser. I tillegg kan ryggvirvlene skades.

Typiske tegn på nakkeslengskader er stølhet, ofte kombinert med smerter i nakke, vondt i hodet, smerter i armer , hånd og fingrer samt smerter i ryggen. I tillegg kan man oppleve svimmelhet og ørhet. Hukommelses- og konsentrasjonsproblemer kan også forekomme. Følsomhet for lys så vel som lyd kan også forekomme i forbindelse med nakkeslengskader. Problemet med nakkeslengskader er at plagene ofte kan forsvinne, for å dukke opp i etterkant.