Dette er delebiler

Her finner du noen hovedretnignslinjer for import av delebiler.

[Ugjyldig objekt (NAV)]


For at et kjøretøy skal kunne innføres uten engangsavgift må kjøretøyet være delt i minst to deler. En frempart og en bakpart. Disse delene kan ikke sammenføyes igjen etter innførsel.
Det er noen smådetaljer som skiller biler med selvbærende karosseri, og de bilene som har ramme med motor, men det går greit å sammenfatte reglene til en hovedregel.
Med frempart menes det som er foran frontvinduet, inkludert torpedoveggen og så mye av bunnen at innfesting av forstilling samt motor er med.

Med bakpart menes den delen av karosseriet som er bak bakvinduet og som inneholder veggen mellom bagasjerom og kupe (gjelder sedaner) og så mye av bunnen at innfestingen av bakstilling er med.

Når det gjelder karosserier kan disse være komplette med interiør og elektrisk anlegg, men uten motor, girkasse, hjuloppheng, hjul og aksler.

Det lønner seg å legge merke til at varene skal fremstå som ”deler” og ikke komplette biler. Tollvesenet fører nemlig en restriktiv linje i slike spørsmål.

Bildeler generelt blir også kun belastet med 24% merverdiavgift.