<A HREF="http://www.dinside.no/dh_bilde/3917.jpg">Klikk her for større bilde</A>
Klikk her for større bildeVis mer

Dette er CDi

CDi er forkortelsen Mercedes-Benz bruker på Common-Rail Diesel. På godt norsk betyr Common-Rail ”felles ledning/rør”. Det betyr at et felles rør sørger for å bringe drivstoffet ut til innsprøytningsdysene. Konvensjonelle dieselmotorer, også TDi motorer, har en ledning til hver sylinder.

Høyt trykk og ventiler

Fordelene med Common-Rail er at trykket i "røret" er konstant, det betyr at man ikke trenger å vente på at trykket skal øke foran hver arbeidstakt. Til enhver tid er trykket i "ledningen" på om lag 1350 bar.
Hvor mye drivstoff som slippes inn i sylindrene avgjøres av en styringsenhet som åpner og lukker magnetventiler i innsprøytninngsdysene.

Lavt forbruk

Et Common-Rail system bstår av en høytrykkpumpe, en felles høytrykksledning og innsprøytningsdyser.
Klikk her for større bilde
Et Common-Rail system bstår av en høytrykkpumpe, en felles høytrykksledning og innsprøytningsdyser.
Klikk her for større bilde Vis mer

De største fordelene med Common-Rail er at forbruket går ned, samtidig som utslipp av skadelige avgasser reduseres. Grunnen til dette er at når drivstoffet sprøytes inn under så høye trykk som her forstøves det nærmest optimalt, det betyr at forbrenningen blir kraftigere og mer fullstendig.