Glemmer du årsavgiften svir det, og det svir kanskje ekstra mye siden du ikke engang får vite hva pengene går til. Foto: Per Ervland
Glemmer du årsavgiften svir det, og det svir kanskje ekstra mye siden du ikke engang får vite hva pengene går til. Foto: Per ErvlandVis mer

Dette betaler vi milliarder for

Men du vet ikke hva pengene går til.

I løpet av den siste uken har Tollvesenet sendt krav om årsavgift til 3,3 millioner kjøretøy. Til sammen regner de med å få inn nesten 8 milliarder kroner på dette alene. Altså litt under halvparten av krisepakken som regjeringen lanserte tidligere i år.

Og det koster enda litt mer å glemme og betale regninga. Så uansett hvor vondt det gjør i lommeboka, er nok ikke utsettelse den rette medisinen.

Allikevel estimerer Tollvesenet at syv til åtte prosent kommer til å glemme å betale avgiften innen fristen.

Er du en av de som slipper unna?

Kan øke med over 50 prosent

- Man får et purregebyr på 250 kroner dersom avgiften ikke betales innen forfall. Dersom heller ikke dette blir betalt vil man få et varsel om avskilting, sier avdelingsdirektør for innkrevnings- og regnskapsavdelingen i Tollvesenet, Esben Wølner, til DinSide Motor.

Videre koster det 900 kroner dersom man stoppes i kontroll uten å ha betalt, og deretter velger å betale avgiften på stedet. Dersom skiltene klippes og må hentes på trafikkstasjonen er gebyret på 1.200 kroner.

Vil man fortsette å kjøre lovlig, må man deretter betale full årsavgift. I verste fall kan derfor årsavgiften koste deg 4190 kroner dersom du har en bensin- eller dieseldreven personbil med fabrikkmontert partikkelfilter - og du glemmer å betale avgiften.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik slipper du bilavgiftene

Gebyrfritt ved eierbytte

Og velger du å selge bilen din nå, er du også ansvarlig for at årsavgiften blir betalt. Det er nemlig den personen som står som eier av bilen den 1. januar det året bilen blir solgt, som automatisk får årsavgiften registrert og krevd i sitt navn. Dette kan derimot løses på andre måter.

- Begge er solidarisk ansvarlig for at avgiften blir betalt. Den som er registrert som eier 1. januar får tilsendt hovedkravet og det er også denne personen tvangsinnfordringen eventuelt vil bli rettet mot. Purringer og avskiltingsvedtak vil derimot gå til ny eier, sier Wølner.

Han understreker derimot at dersom det har vært et eierskifte i løpet av året, vil gebyret på 250 kroner ikke gjelde for den første purringen.

Fjern avgiften!, sier NAF

Vet ikke hvor pengene går

At det er opp til åtte prosent glemselsrate blant de 3,3 millionene nordmenn som får krav om årsavgift i år, betyr at statskassa kan kassere inn rundt 66 millioner kroner ekstra. Enda mer blir det når man beregner alle de som blir avskiltet og må betale gebyrer for det.

Tollvesenet har ingen oversikt over hvor mange biler som blir avskiltet som følge av ubetalt årsavgift.

- De tallene har jeg ikke, siden veietaten og politiet også avskilter. Det avskiltes også av andre grunner som manglende EU-kontroll og betaling av trafikkforsikring, sier Wølner.

Helt sikkert er det imidlertid at alle disse pengene - de 8,5 milliardene som tilsammen vil bli innkrevd - ikke er øremerket i statsbudsjettet. Dette betyr at vi ikke vet hvor og hva disse milliardene går til.

- Det er ikke øremerkede midler. Så det går inn i statsbudsjettet til å finansiere gode formål, sier Wølner til DinSide Motor.

Statsbudsjettet 2009: Alt om bil

Her er satsene!

Type kjøretøyKroner
Personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3500 kg.2.740,-
Dieseldrevne motorvogner som nevnt i bokstav a) som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter.3.185,-
Årsprøvekjennemerker for motorvogner2.740,-
Campingtilhengere med egenvekt over 350 kg1.025,-
Motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge1.675,-
Motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede390,-
Motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Dette gjelder også motorvogn som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som innehar slikt ruteløyve390,-
Motorvogner som er godkjent og registrert som ambulanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og lignende390,-
Motorkjøretøy som er registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn390,-
Motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller390,-
Motorredskap390,-
Beltekjøretøy390,-
Mopeder390,-
Traktorer390,-
Motorvogner som er 30 år eller eldre390,-