Visse regler skal følges selv på gang- og sykkelvei Foto: Colourbox
Visse regler skal følges selv på gang- og sykkelvei Foto: ColourboxVis mer

Det er ikke bare å tråkke på her

Visse regler skal følges også på gang- og sykkelvei.

Det er et uttalt ønske at vi skal sykle mer. Det ønsker både politikerne, helsevesenet og miljøorganisasjonene.

Den største utfordringen er at det ikke er godt nok tilrettelagt for at vi skal bytte ut bilen med sykkelen. Det er ikke nok gang- og sykkelvei, og dermed lar mange være, fordi de ikke liker å sykle på tett trafikkerte veier.

Bilister skal holde 1,5 m avstand til syklister

Heldigvis finnes det områder der det er fine gang- og sykkelveier, til syklisters store glede. Men i motsetning til hva mange syklister kanskje tror, er det ikke bare å tråkke på og være kongen på veien selv om det er en gang- og sykkelvei.

Fotgjengere først

- Gang- og sykkelvei er fotgjengernes areal og syklisters areal. Syklister skal sykle på høyre side, og ta hensyn til fotgjengere. Du skal passere med aktsomhet. Dermed kan du ikke sykle forbi i 40 km/t, sier Rune Gjøs, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

- Syklister skal også holde til høyre på gang- og sykkelvei. Fotgjengere kan egentlig gå hvor de vil, men syklistene skal holde til høyre. Jeg pleier å si at fotgjengere er hellige. Der skal vi syklister ta hensyn. Det gjelder også hvis fotgjengere går langs en ren sykkelvei.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du må stoppe for biler

Hva så når gang- og sykkelvei krysser en bilvei? Er det bare å sykle over og forvente at biler stanser?

- Hvis det ikke er skiltet eller merket annerledes, har syklist vikeplikt når gang- og sykkelvei krysser vei. Når det er en adkomstvei som krysser gang- og sykkelvei, har bilen vikeplikt.

Dette betyr altså at dersom det ikke er skiltet at bilveien har vikeplikt for gang- og sykkelvei, kan ikke syklister tråkke over i stor fart og forvente at bilene stanser. I tilfeller der det står oppgitt ar gang- og sykkelvei har fortrinnsrett, bør man likevel bremse opp. Som vi tidligere har skrevet har ikke en syklist samme rettigheter som en fotgjenger i gangfeltet. Syklistenes Landsforening anbefaler faktisk at man alltid går av sykkelen når man skal krysse et fotgjengerfelt.