Det elektroniske vitnet i din bil

Etter en flyulykke er det viktig å finne den “sorte boksen”, for her har ofte hemmeligheten til ulykken ligget lagret. Mange har drømt og ønsket at personbiler også skulle være utstyrt med en slik boks. Det er de allerede...

Det elektroniske vitnet i din bil

Sorte streker på asfalten, forvridd metall og knust glass. Hva skjedde i sekundene før det smalt, hvilken hastighet hadde bilen og brukte sjåføren bilbelte? Spørsmålene etter en trafikkulykke er mange, og det er ikke alltid like lett å fastslå hva som egentlig var årsaken til ulykken.

Derfor har debatten rast om man, på samme måte som i fly, skulle utstyre biler med sorte bokser - og i enkelte biler ligger det i dag nok informasjon til at man kan gjenskape hva som skjedde i sekundene før det smalt.

Hva skjedde?

For rundt omkring i dagens stadig mer avanserte biler gjemmer det seg bokser med avansert elektronikk og datamaskiner, og spesielt to bokser er av vital interesse dersom man skal finne ut av hva som egentlig hendte i sekundene før den blankpolerte bilen ble forvandlet til forvridde metallrester.

I styreenheten for kollisjonsputene lagres det nemlig såkalte "Crash-data", informasjon om retardasjon og hastighet. Ved å analysere kurvene kan man finne ut av hvilken hastighet bilen hadde i kollisjonsøyeblikket og med hvilken kraft ulykken skjedde. Dermed kan man også regne seg frem til hvilken hastighet bilen hadde rett før ulykken.

ESP hjelper til med mer enn å stabilisere bilen

Det elektroniske vitnet i din bil

Enkelte, ofte dyre biler, er idag utstyrt med et elektronisk stabilitetsprogram (ESP), som ved hjelp av elektronikk stabiliserer bilen dersom den får en sleng. Koblet til ESP-systemet er en rekke sensorer som til enhver tid overvåker styreutslag, bruk av bremser, hvor mye gass som gis og bilens akselerasjon sideveis. Dermed kan man hente ut detaljerte informasjoner om bilen har gjort noen plutselige kursavvik rett før ulykken, med hvilken hastighet rattet har vært dreid og om føreren har panikkbremset eller ikke. Man kan også finne ut av om føreren har gitt gass eller ikke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Koblet sammen gir det svaret

Ved å koble sammen dataene fra styreenheten til kollisjonsputene og styreenheten fra stabilitetsprogrammet kan man med andre ord finne ut mye om selve hendelsesforløpet, men det er kompilsert. For det er ikke hvem som helst som kan hente ut opplysningene. Ofte må boksene sendes tilbake til fabrikanten for analyse - og det tar tid og koster penger.

Et annet problem er at det foreløpig bare er et fåtall bilmodeller som har så avanserte styringssystemer idag, men i følge Teknisk ansvarlig hos Robert Bosch AS, Håkon Klingenberg, går utviklingen mot at flere og flere biler blir utstyrt med slike systemer. Det kan ha stor betydning for oppklaringen av alle de mystiske ulykkene som skjer langs våre veier, - og ikke minst skyldspørsmålet.