Den adaptive frontkollisjonsputen

1998: Den adaptive frontkollisjonsputen

ADAPTIVE FRONTKOLLISJONSPUTER: Kan utløses i to trinn, avhengig av kraften i sammenstøtet og passasjerenes avstand til ratt/dashbord.
ADAPTIVE FRONTKOLLISJONSPUTER: Kan utløses i to trinn, avhengig av kraften i sammenstøtet og passasjerenes avstand til ratt/dashbord. Vis mer


Vi har allerede nevnt at en frontkollisjonspute som utløses utgjør en voldsom og potensiell farlig kraft. Ved en kollisjon som foregår i relativt lav hastighet og med relativt beskjedent skadepotensial, er det derfor ikke ønskelig at puten utløses med full kraft. Dette er bakgrunnen for den adaptive frontkollisjonsputen, også kalt totrinns-kollisjonsputen. Denne fylles med mindre gass (én kruttladning) ved mindre voldelige kollisjoner enn ved de mest dramatiske kollisjonene (to kruttladninger). Mange biler har også en sensor som leser seteposisjonen og avpasser kruttladningene i forhold til avstanden mellom pute og passasjer. Vi vet også at det arbeides med å gjøre kollisjonsputene enda mer tilpasningsdyktige, for eksempel ved å ta hensyn til passasjerens vekt, høyde, kjønn, graviditet og så videre.

Utbredelse: Vi har dessverre ikke full oversikt over status for adaptive kollisjonsputer, verken når det gjelder rådende teknologi eller utbredelse. Vi vet imidlertid at svært mange av dagens biler er utrustet med en eller annen form for adaptive frontkollisjonsputer.