De typiske feilene

Bremser, tenning og eksosanlegg topper listen fra Konsumentverket i Sverige over hvilke deler som har kortest levetid. Lengst levetid har girkasser og ventilasjonsanlegg.

I følge undersøkelsen til Konsumentverket bytter nesten halvparten (48 prosent) av bileierne bremsebelegget i løpet av et år. Dermed topper det listen over deler som skiftes hyppig, trass i at reparasjonsbehovet har minsket noe i løpet av den siste 10-års perioden.

Tenning og eksosanlegg

Men det er ikke bare bremsebelegg som skiftes ofte, også tennplugger og tenningskabler har relativt kort levetid. I løpet av et år er det nemlig 46 prosent som skifter slike deler.

Trass i at kvaliteten på eksosanlegg har blitt bedret, er dette fortsatt en av bilens svakeste punkter. I løpet av ett år bytter 34 prosent av Sveriges bileiere eksosanlegget, men det har blitt bedre. Frem til 1983 var byttefrekvensen nemlig hele 60 prosent. Den vanligste årsaken til at eksosanlegget må skiftes er rust.

Rust

Trass i at det er rust man stort sett advares mot når man skal ut å kjøpe bruktbil, viser undersøkelsene fra Sverige at rustproblemet er på retur. Fortsatt er rust imidlertid et problem, spesielt på gamle biler. Undersøkelsen viser at rustskader på biler som er fra 9 til 16 år gamle har blitt redusert fra 30 prosent i 1991 til 24 prosent i 1995. Blant bilene som er fra seks til åtte år gamle bilene er forbedringen mer tydelig. I 1991 var reparasjonsfrekvensen 15 prosent mot bare seks i 1995.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Verst angrepet av rust er dører, kanaler, skjermer og bakluke.

Hjelpemiddel for deg som skal ut å kjøpe brukt

Hvilken verdi har så disse opplysningene for deg? For det første gir de deg verdifull informasjon om hvilke feil som opptrer hyppigst. Det gir deg en klar ledetråd om hva du bør være ekstra på vakt overfor når du skal undersøke en eventuell bruktbil.

Men opplysningene kan også brukes på andre måter. I og med at Konsumentverket har regnet ut gjennomsnittlig levetid kan tallene fortelle deg noe om kvaliteten på delene du nettopp har skiftet. Bremsebelegg skal for eksempel ha en gjennomsnittlig levetid på 2,1 år og tåle en gjennomsnittlig kjørelengde på 2.900 mil, har du skiftet bremsebelegg og det er utslitt etter 1.000 mil ved vanlig bruk, kan det med andre ord tyde på at kvaliteten på belegget er dårlig.

I navigeringsboksen til høyre finner du linkene til både de delene som slites hyppigst og ti de som holder lengst.