De sikreste bilene: Full oversikt

Kjøp verken ny eller brukt bil før du har sjekket Euro NCAP-resultatene. Vi gir deg full oversikt over samtlige testede bilmodeller.

OBS: Denne artikkelen oppdateres løpende.

DinSide Motor har siden våren 2003 servert våre lesere full oversikt over samtlige bilmodeller som er kollisjonstestet hos Euro NCAP. Listene har blitt løpende oppdatert etter hvert som nye modeller har kommet til.

I februar 2009 innførte imidlertid Euro NCAP et helt nytt test- og poengsystem. Mens bilene tidligere ble tildelt tre karakterer i form av stjerner (voksen-, barne- og fotgjengerbeskyttelse), får de heretter kun én karakter. Beste karakter er som tidligere fem stjerner.

Her finner du resultatene

Fordi både testopplegg og karaktergivingen er endret, kan ikke biler testet under det gamle og det nye regimet uten videre holdes opp mot hverandre. For eksempel var det tidligere mulig å oppnå fem voksenbeskyttelse-stjerner selv om bilen var elendig på barne- og fotgjengerbeskyttelse. Dette er ikke lenger mulig. En bil som har blitt tildelt fem av de nye Euro NCAP-stjernene, tilfredsstiller visse minimumsnivåer både når det kommer til beskyttelse av voksne, barn og fotgjengere. I tillegg kreves det et visst minimum av sikkerhetsutstyr for å bli tildelt den femte stjernen. Du finner en grundig beskrivelse av det nye test- og poengsystemet her.

For å ikke blande epler og pærer, har vi derfor valgt å trekke et skille mellom de nye og de gamle testresultatene.

De nye testresultatene finner du her (oppdateres løpende).

Kollisjonstester av flere hundre biler gjort etter gamle regler finner du her:
Voksenbeskyttelse: Tabeller og forklaringer (310 modeller)
Barnebeskyttelse: Tabeller og forklaringer (148 modeller)

De gamle resultatene: Ti klasser

ILLUSTRASJON: Per Ervland
ILLUSTRASJON: Per Ervland Vis mer


De gamle Euro NCAP-stjernene er ikke direkte sammenlignbare på tvers av bilklasser. Dette fordi bilenes egenvekt har betydning for resultatene i enkelte av testene, deriblant frontkollisjonstesten. Denne testen går ut på at bilene kjøres inn i en deformer barriere, noe som betyr at de møter sin egen vekt. Det innebærer at lette biler utsettes for mindre dramatiske kollisjonskrefter enn tunge. Vi praktiserte derfor, i likhet med Euro NCAP - en inndeling i ti ulike bilklasser for de gamle resultatenes vedkommende.

De nye resultatene: Ingen klassedeling

Fordi de nye Euro NCAP-stjernene reflekterer langt flere kriterier, og fordi de aller fleste resultatene er vektuavhengige, har vi bestemt oss for å ikke praktisere klassedeling for biler som er testet under det nye systemet.

I stedet vil vi nøye oss med en påminnelse om at en tung bil i en møteulykke vanligvis vil være å foretrekke fremfor en lett bil, selv om de to har oppnådd tilsvarende resultater i Euro NCAPs frontkollisjonstest. I en frontkollisjon med en Ford Mondeo vil for eksempel den relativt tunge Volvo XC60 beskytte sine passasjerer bedre enn den mindre og lettere Peugeot 1007 - til tross for at de begge oppnådde full pott i Euro NCAPs frontkollisjonstest.

De sikreste bilene: Full oversikt