De norske firmabilreglene

Norske firmabilbrukere beskattes etter to kriterier - firmabilens pris som ny og avstand mellom hjem og arbeidssted.

Fordelen ved å disponere firmabil skattlegges som lønnsinntekt. Skattegrunnlaget består av to deler:

a) Den første delen er lik for alle (sjablongmessig) og beregnes ut fra en årlig kjørelengde på 13.000 kilometer (hevet fra 10.000 kilometer i 1998).

b) Den andre delen fastsettes med grunnlag i hvor mange kilometer brukeren faktisk benytter firmabilen i sine reiser mellom hjem og arbeidssted.

Begge kjørelengdene multipliseres med en kilometersats. Denne satsen er avhengig av bilens listepris som ny (se tabell)

De første 4.000 kilometrene av b) multipliseres med samme tall som a). For kjøring mellom hjem og arbeidssted utover 4.000 kilometer, multipliserer man med en 1,40 kroner, som er en fast sats.

De norske firmabilsatsene
BilprisSats
(kr. per km.)
0 - 75.000 kr2,85
75.001 - 100.000 kr3,45
100.001 - 150.000 kr4,05
150.001 - 200.000 kr4,70
200.001 - 250.000 kr5,55
250.001 - 300.000 kr6,40
Over 300.000 kr7,00
  
Kjøring mellom hjem og arbeid over 4.000 km: 1,40 kr
Ved bilpris over 450.000 kr, økes beregningsgrunnlaget med ti prosent av listepris over 450.000 kr (legges direkte til inntekten)
Ved yrkeskjøring utover 40.000 km i året, brukes det to trinn lavere sats enn satsen ifølge listeprisen
Kilde: Skatteetaten


Eksempel:

Bruker disponerer firmabil som koster 249.900 kroner som ny. Samlet kjøring mellom hjem og arbeidssted utgjør 8.000 kilometer (b).

 • 13.000 km (sjablongsats) * 5,55 kr = 72.150 kr
 • Første 4.000 km mellom hjem og arbeid * 5,55 kr = 22.200 kr
 • Neste 4.000 km mellom hjem og arbeid * 1,40 kr = 5.600 kr
 • Sum: 72.150 + 22.200 + 5.600 = 99.950 kr

  Summen legges til inntekten og beskattes. Skatt vil avhenge av firmabilbrukerens inntekter og fradragsmuligheter.

  Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Relaterte artikler:

 • Her finner du vår firmabilkalkulator
 • Her finner du vår omtale av forslaget til nye firmabilregler i årets statsbudsjett