De kjører med sommerdekk - nå

En stor del av vinterens ulykkesbiler er kun skodd for sommerføre.

Fortsatt skyldes mange ulykker at bilister velger feil dekk. Foto: Karoline Brubæk
Fortsatt skyldes mange ulykker at bilister velger feil dekk. Foto: Karoline BrubækVis mer

Sist vinter var 13 prosent av personbilene som var involvert i ulykker, kun utstyrt med sommerdekk. Dette viser tallene den årlige skadestatistikken fra IF Skadeforsikring. (Det er ikke gitt at tallene er representative for hele bilparken.) Det er heldigvis et lavere tall enn vinteren før (da 17 prosent av ulykkesbilene registrert hos IF kjørte på sommerdekk), men fortsatt er andelen høyere enn det var på begynnelsen av 2000-tallet.

- Det ser ut til at bilistene må få enda klarere beskjed om at det er uakseptabelt å kjøre med sommerdekk vinterstid. Alt for mange fristes til å gamble på sommerdekk i vinterhalvåret, mener Line M. Hestvik, konserndirektør i If Skadeforsikring i en pressemelding fra selskapet.

Lov å bruke sommerdekk vinterstid

I dag er det fullt lovlig å bruke sommerdekk hele året, men man skal utstyre bilen etter forholdene, og ved mange føreforhold vil sommerdekk ikke være bra nok. For eksempel er kravet til mønsterdybde på vinteren 3 millimeter, mot 1,6 om sommeren.

Din stemme:

Bør sommerdekk forbys på vinterstid? (Avsluttet)
Ja, hvorfor er det ikke forbudt?(73%) 1355
Nei, loven er fin som den er (20%) 378
Nei, det bør heller fokuseres mer på brøyting og strøing(6%) 117
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Det er ikke bare sommerdekk som skaper trøbbel på glatt føre. Er dekkene for slitte, kan det koste dyrt

Sett i lys av skadetallene ber Hestvik veimyndighetene vurdere om det skal være lov å kjøre med sommerdekk på vinteren i Norge.

Og for deg som kjører: Det finnes et ris bak speilet om du kjører rundt på sommerdekk vinterstid. I tillegg til at du øker risikoen for å skade deg selv, dine passasjerer og andre trafikanter, risikerer du lavere forsikringsutbetaling, såkalt avkortning.

Her er høstens store pristest på vinterdekk

Verst i overgangsfasen

«I Forskrift om kjøretøy (vanligvis kalt Kjøretøyforskriftene) paragraf 1-4.2 heter det at "Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.»


Snittprisen for forsikringsselskapene var cirka 34.000 kroner for ulykker der biler med sommerdekk var innblandet, mens den var cirka 29.000 kroner der det ble kjørt med piggdekk eller piggfritt vinterdekk.

Skadetilfellene synes i følge tallene fra IF å være hyppigst når føret skifter fra tørre eller regnvåte veier, til isete, glatte vinterveier.

- Statistikken viser at det i vinterhalvåret er flest ulykker i overgangen høst-vinter. Deretter reduseres antall ulykker måned for måned. Folk trenger nok tid til å tilpasse kjøringen til vinterforhold hvert år, men fremfor alt er det for mange som er livsfarlige i trafikken fordi de kjører med sommerdekk, sier Vidar Brustad, teknisk fagsjef hos If Skadeforsikring i pressemeldingen.

Les også: En kostbar kjettingleksjon